Výzkum trhu

Češi jsou ve vnímání ekonomické situace nejoptimističtější za poslední 3 roky

Výzkum agentury Ipsos ukázal na ustupující dopady krize a stabilizaci podmínek v České republice, Češi se ovšem cítí pod velkým tlakem. Přibylo lidí očekávajících zlepšení podmínek v České republice i zlepšení své osobní ekonomické situace.

Pozitivní očekávání se promítají do menších obav ze ztráty zaměstnání a do oživení spotřebitelského chování, kdy lidé plánují zvyšování svých výdajů. Dvě třetiny (66%) Čechů se cítí šťastných, 63% populace se ale zároveň cítí pod tlakem, aby byli úspěšní – Češi se cítí pod tlakem výrazně častěji než obyvatelé sousedních zemí i většiny Evropy.

Téměř čtvrtina (23%) dotázaných uvedla, že očekává zlepšení své osobní ekonomické situace v následujících šesti měsících, v září loňského roku to bylo pouze 17% dotázaných. Zdrženlivější jsou lidé ve vnímání ekonomických podmínek v České republice – zlepšení očekává 12 % dotázaných (v září 2013 to však bylo pouze 7% Čechů).

Dopady krize se zmírňují i v zaměstnání, ubylo lidí, kteří se velmi obávají ztráty zaměstnání ve spojitosti s ekonomickou krizí – méně než čtvrtina dotázaných (23%) se nyní velmi obává ztráty zaměstnání v souvislosti s ekonomickou krizí (v září 2013 to bylo 28% populace).

Dvě třetiny (66%) Čechů uvedlo, že se cítí šťastní. V mezinárodním srovnání ovšem Češi výrazně zaostávají za většinou Evropy i světa – méně šťastní než Češi jsou v Evropě už jen Rusové, Maďaři a Španělé. To souvisí i s pociťovaným tlakem – 63% veřejnosti uvádí, že se cítí pod tlakem, aby byli úspěšní a vydělávali dostatek peněz, což řadí Čechy spolu s Rusy a Číňany mezi země, kde je pociťován největší tlak na úspěch a výdělek.

Byť v médiích dle více než 50% veřejnosti stále převažují negativní zprávy o stavu české ekonomiky, tak nejčastější zprávou, kterou si lidé vybavili, byl ve 20 % případů růst ekonomiky a oživení. Zaznamenání zpráv z médií mělo vliv i na celkový optimismus – lidé, podle kterých převažovaly v médiích pozitivní zprávy, očekávají výrazně častěji zlepšení než ti, podle kterých převažují v médiích negativní zprávy.

GRAF 1: VÝHLED EKONOMIKY ČR – Domníváte se, že se ekonomické podmínky v České republice v příštích 6 měsících:

Ipsos Výhled ekonomiky

Zdroj: Kontinuální výzkum Ipsos „Vnímání a dopady krize populací ČR“, březen 2014

GRAF 2: TLAK NA ÚSPĚCH – Cítím se pod velkým tlakem, abych byl úspěšný a vydělával peníze – Souhlas s výrokem (Součet odpovědí určitě souhlasím + spíše souhlasím)

Ipsos Tlak na úspěch

Zdroj: Kontinuální výzkum Ipsos „Vnímání a dopady krize populací ČR“, březen 2014,
Ipsos Global @dvisor, září 2013

Informace o výzkumu
Výzkum v České republice byl realizován od 7. do 12. března 2014 na vzorku 1009 respondentů ve věku 18 až 65 let. Dotazování proběhlo prostřednictvím Ipsos CASI panelu.

Výzkum Ipsos Global @dvisor byl realizován ve 20 zemích světa prostřednictvím Ipsos online panelů na vzorku celkem 16 039 respondentů ve věku 18 až 64 let (ve Velké Británii a v USA) a ve věku 16 až 64 let (ve zbývajících zemích). Sběr dat probíhal od 3. do 17. září 2013.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!