Výzkum trhu

Český mediální trh s reklamou vzrostl v roce 2021 o 8 %

Data monitoringu reklamy Nielsen Admosphere Ad Intel za rok 2021 ukazují, že nejsilnějším mediatypem byla v loňském roce opět televize. Celý trh s nadlinkovou reklamou loni dosáhl hodnoty téměř 141 miliard korun. Všechny mediatypy zároveň vykázaly meziroční nárůst ceníkové hodnoty reklamního prostoru oproti roku 2020, který tehdy zásadně ovlivnila situace kolem pandemie COVID-19.

Monitoring reklamy Ad Intel společnosti Nielsen Admosphere přináší nezávislý a ucelený přehled o realizované reklamě napříč celou českou mediální sférou. Hodnoty odpovídají ceníkovým cenám inzerce*, představují tak hrubé reklamní investice.

Celková ceníková hodnota reklamního prostoru v českých médiích loni dle monitoringu dosáhla téměř 141 miliard korun**, což představuje 8% nárůst oproti roku 2020, kdy činila 130,5 miliardy korun.

Všechny mediatypy sledované v rámci monitoringu Ad Intel zaznamenaly v minulém roce nárůst ceníkové hodnoty reklamního prostoru, jak ukazuje následující žebříček. Konkrétní loňské hodnoty za internet tradičně zveřejní Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR) v následujících týdnech. Výsledky mediatypů dále komentuje Tomáš Hynčica: „Televize si udržela vedoucí pozici, přestože její růst v porovnání s předchozími lety zpomalil. V růstových hodnotách roku 2021 se odráží zotavení trhu z pandemie COVID-19, která ho zasáhla především v roce 2020. Například tisk díky tomu také meziročně rostl, dokonce 11%, ale v porovnání s hodnotami v době před pandemií COVID-19 sledujeme spíše potvrzení trendu stagnace až mírného poklesu v ceně jeho reklamního prostoru.“

**Do celkové ceny jsou promítnuty všechny mediatypy včetně internetu, jehož hodnota vychází v případě roku 2020 z dat zveřejněných SPIR a pro rok 2021 byla expertně upravena na základě odhadu SPIR pro rok 2021.

**Do celkové ceny jsou promítnuty všechny mediatypy včetně internetu, jehož hodnota vychází v případě roku 2020 z dat zveřejněných SPIR a pro rok 2021 byla expertně upravena na základě odhadu SPIR pro rok 2021.

Z dříve uveřejněných dat dále vychází, že nejsilnějšími zadavateli byly v loňském roce tři potravinové řetězce: Lidl, Kaufland a Albert. Tato data do velké míry kopíruje i žebříček nejsilnějších reklamních segmentů, dle kterého byla nejsilnější právě kategorie potravinových řetězců, následovala ji kategorie bankovnictví, resp. pojištění a třetí místo patřilo elektronice a domácím spotřebičům.

*Ceníková hodnota není ekvivalentem reálných (čistých) investic do nákupu reklamního prostoru (na reálnou cenu, kterou firmy za nákup reklamního prostoru skutečně zaplatí, má vliv řada faktorů jako celkový objem nakoupeného prostoru, uplatnění slev, barterové spolupráce a podobně). Reporting ceníkových hodnot reklamního prostoru ovšem spolehlivě zachycuje vývoj a trendy současného reklamního trhu (umožňuje např. porovnávat jednotlivé zadavatele, média nebo odvětví mezi sebou apod.).

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!