On-line

Do internetové reklamy investovali zadavatelé v loňském roce 14,6 miliard korun

Objem internetové inzerce dosáhl v loňském roce 14,6 miliard korun. Oproti roku 2013, kdy byla celková inzertní částka 13,3 mld. Kč, jde o desetiprocentní nárůst, který je způsoben především zvýšenými investicemi do reklamy ve vyhledávání, bannerové display inzerce a videoreklamy.

Nejvyšší, dvojnásobný nárůst zaznamenaly programatické formy nákupu a RTB . Očekávání na další rok jsou optimistická, účastníci výzkumu předpokládají, že online reklama poroste v příštím roce o dalších 13 % na 16,5 mld. Kč. V celkových reklamních výdajích připadá na online reklamu pětinový podíl. Údaje pocházejí z průzkumu inzertního výkonu internetu, který pro SPIR realizuje agentura ppm factum.

Graf č. 1:
graf1

Největší část inzertních výdajů připadá na celoplošnou (display) reklamu, a to 7,1 mld. korun v ceníkových cenách . Ve srovnání s loňským objemem 6,8 mld. jde o mírný nárůst, který je pravděpodobně zapříčiněn rostoucí popularitou nestandardních moderních formátů reklamy. Kontinuální projekt na měření online display inzerce AdMonitoring avizoval za loňský rok stagnaci na úrovni 6,5 mld. Kč. Rozdíl oproti částce z tohoto výzkumu je způsoben právě inzercí v neevidovaných interaktivních nebo rich media formátech.

Reklama ve vyhledávání (Google AdWords, Seznam Sklik) pokračuje v nárůstu investic, za loňský rok dosáhla odhadovaného objemu 3,4 mld. Kč v reálných cenách, o téměř 500 mil. více než v roce předchozím. Objem reklamy prodávané v obsahových sítích představuje 1,6 mld. Kč v reálných cenách. Více než miliarda korun (1,3 mld. Kč) připadá na katalogovou a řádkovou inzerci. Stále více peněz zadavatelé směřují do video a mobilní reklamy na internetu. V posledních 4 letech (od roku 2011) vzrostl výkon videoreklamy trojnásobně na 907 mil. Kč a mobilní reklama čtyřnásobně na 153 mil. Kč (ceníkové ceny).

Graf č. 2:
graf2

Na grafu č. 2 jsou kromě výše zmíněných forem online reklamy ještě placená inzerce v obsahu a PR články (150 mil. Kč), mobilní reklama a programatický prodej reklamy cílené na publikum (RTB). PR články zaznamenaly ve výzkumu mírný pokles investic (ze 178 na 150 mil. Kč), který ale nemusí odrážet realitu přesně, vzhledem k tomu, že některé redakční články obsahující reklamu nejsou jako inzerce evidovány.

Objem mobilní reklamy pochází od zúčastněných médií a vypovídá o velikosti inzerce na stránkách navštěvovaných z mobilních zařízení a v mobilních aplikacích. Agentury odhadují, že podíl z celkových inzertních nákladů ve vyhledávání a obsahových sítích cílený na mobilní zařízení, dosahuje 6 %, což odpovídá dalším cca 300 milionům korun v reálných cenách. Ty jsou však zahrnuty do kategorií Search a Obsahové sítě.

Graf č. 3 ukazuje vývoj investic do různých forem internetové reklamy. Kromě toho byla tradičně dotazována i inzerce v SMS a MMS zprávách v operátorských sítích, která dosáhla v loňském roce 108 mil. Kč.

Graf č. 3:
graf3

Ze všech sledovaných forem reklamy zaznamenal nejvyšší, dvojnásobný nárůst objem reklamy prodané modelem RTB. Údaj 90 mil. Kč v reálných cenách pro loňský rok vychází z odhadu médií, tedy strany nabídky reklamního prostoru. Agentury zastupující zadavatelskou stranu odhadují výši inzertního spendu v této oblasti na 110 mil. Kč. V grafu je z důvodu kontinuity s předchozími vlnami výzkumu použit první údaj.

Údaje v grafu nejsou z důvodu použití různých mediálních cen zcela srovnatelné (u kontextové reklamy, reklamy ve vyhledávání a RTB jsou uváděny reálné ceny, u ostatních kategorií ceníkové ceny . Porovnání odhadu reálných cen bude k dispozici v celoevropském výzkumu inzertních výdajů AdEx benchmark, do kterého SPIR se svými daty přispívá, v létě 2015.

Srovnání velikosti inzerce v celých jednotlivých mediatypech ukazuje graf č. 4. Pro porovnání byly použity údaje z monitoringu reklamních investic Admosphere. Televize se po mírném propadu v roce 2013 vrátila k růstu a s 31,2 mld. Kč si udržuje dominantní postavení na reklamním trhu (42 %). Tisková inzerce dosáhla v loňském roce 17,5 mld. Kč a má čtvrtinový podíl (24 %) na reklamních rozpočtech. Na online reklamu připadá pětinový podíl (14,6 mld. Kč). Reklama v rádiu dosáhla výše 6,1 mld. Kč (8% podíl) a reklama mimo domov utržila v loňském roce 4,5 mld. Kč (6 %).

Graf č. 4:
graf4

V posledních několika letech je při časovém srovnání patrný trend rapidního růstu inzertních výdajů do internetové reklamy, pozvolného navyšování investic do TV, rádiové a OOH reklamy a naopak mírný pokles u tiskové inzerce, který se na základě údajů posledních 2 let stabilizoval.

Graf č. 5:
graf5

Čtěte také