ICT

ERP trendy pro rok 2016 podle J.K.R.

Rok 2016 bude v oblasti podnikových informačních systémů ERP ve znamení širší adopce ze strany malých společností, pokračujícího růstu důležitosti reportingu, modernějšího uživatelského rozhraní a větší podpory mobility.

Zatímco u malých firem se bude více prosazovat cloudový koncept, u středních a velkých organizací bude mít navrch tradiční provoz či hybridní přístup. Mezi obory s největším potenciálem z hlediska ERP bude patřit průmyslová výroba. Mezi setrvalé trendy českého ERP sektoru bude patřit konsolidace trhu. Vyplývá to z analýz společnosti J.K.R., předního českého dodavatele podnikových informačních systémů ERP.

Hybridní ERP a cloud
K podpoře nových obchodních modelů podniky propojují výhody cloudových a klasických podnikových aplikací a vytvářejí hybridní informační systémy, které nejvíce vyhovují potřebám uživatelů. ERP podniková řešení založená na cloudu se zatím prosazují především v oblastech řízení lidských zdrojů, e-komerce, CRM a SRM, prodeje, servisu a podobně. Hybridní ERP systémy umožňují vytěžit maximum z výhod klasických aplikací v kombinaci s agilitou a škálovatelností cloudu.

Čím jsou pro výrobce důležitější distribuce, prodej a servis, tím roste potřeba mobility ERP řešení. „Tradiční robustní ERP systémy byly často navrženy pro podporu obchodních modelů s vysokým objemem produkce a pomalu se měnící obchodní strategií, přičemž vše podstatné se odehrávalo v sídle organizace. Tlak trhu přitom firmy nutí k častým a rychlým změnám, které se neobejdou bez rychlého přístupu k informacím z terénu,“ říká Vladimír Králíček, generální ředitel společnosti J.K.R., která dodává podnikové informační systémy BYZNYS ERP.

Většina dodavatelů i analytiků vidí budoucnost ERP v cloudu. Díky cloudovým technologiím se zvýší dostupnost ERP systémů především pro malé organizace. Mezi přínosy budou patřit mimo jiné nižší počáteční investice, kratší doba implementace, dostupnost napříč klienty a platformami. Také rostoucí firmy mohou tímto způsobem využít výhod komplexního ERP řešení dříve než v minulosti, kde mezi taháky jistě bude patřit maximální podpora mobility, nákladová efektivita a snadné nasazení. „V ČR trend čistě cloudových ERP řešení bude nadále narážet na řadu omezení, především v oblasti legislativy či internetové konektivity,“ doplňuje Vladimír Králíček.

Uživatelské rozhraní a mobilita
Uživatelské rozhraní bude v ERP řešeních směřovat k jednoduššímu ovládání, přehlednějšímu rozhraní s méně prvky a intuitivnímu designu pro maximálně efektivní práci v systému. Zkušenosti z mobilních zařízení se tak zpětně budou promítat do desktopových aplikací i webového rozhraní. U mobilních telefonů a tabletů pak bude klíčem dostupnost na nejdůležitějších platformách a přizpůsobení různým velikostem displeje.

„Mobilní ERP umožňuje zvyšovat prodeje a produkci, zlepšovat servis i zákaznickou spokojenost. Data z ERP v mobilních zařízeních budou jednoznačnou prioritou CIO i managementu v roce 2016,“ předpovídá Vladimír Králíček. S masovým rozšířením chytrých mobilů a tabletů si společnosti zvykají na jejich využití v pracovních procesech, nejen pro zadávání a získávání informací, ale také pro jejich analýzu a vizualizaci. Mnoho důležitých funkcionalit ERP řešení, například dashboardy či reporting dokáží z výhod mobilních zařízení vytěžit maximum.

Výroba a Průmysl 4.0
Průmysl 4.0 posiluje roli digitálních technologií v průmyslové výrobě a představuje příležitost ke zvýšení konkurenceschopnosti firem. Koncept předpokládá propojení výrobních prostředků až na úroveň jednotlivých strojů, které spolu dokáží při výrobě komunikovat. To by mělo vést k usnadnění lidské manuální práce přímo ve výrobě, na základě získaných dat bude navíc možné hledat způsoby zvyšování efektivity. „Středobodem budou informační systémy, kam budou proudit data z výroby i dalších oblastí, která se následně analyzují a propojí s informacemi ze skladu, logistiky, financí, CRM a poskytnou komplexní pohled na chod organizace,“ popisuje Vladimír Králíček. Byť největší potenciál tohoto konceptu leží v nejbližších letech v průmyslové výrobě, nalezne uplatnění například i v zemědělství. V roce 2016 nelze očekávat plné prosazení v podnikové praxi, ale spíše růst zájmu o problematiku a případně pilotní projekty v omezeném rozsahu pro získání praktických zkušeností.

Reporting
Důležitost reportingu dále poroste s tím, jak se uvnitř organizací generuje více a více dat, procesy se více integrují a reportingové nástroje se stávají dostupné běžným uživatelům jak z hlediska ceny, tak především z hlediska použitelnosti a snadné obsluhy. Pomohou tak odhalit slabá místa v podnikových procesech, lépe kontrolovat náklady i výnosy a do hloubky vyhodnocovat klíčové ukazatele výkonnosti. Do ERP budou více než dosud pronikat technologie jako machine learning a prediktivní analytika. Poroste také objem práce s nestrukturovanými daty.

Konsolidace trhu
V ČR bude pokračovat konsolidace ERP dodavatelů, kde jsou desítky společností, které sami sebe řadí mezi výrobce ERP systémů, ačkoliv vyšší aktivitu a výraznější podíl na trhu vykazuje méně než polovina z nich. Část dodavatelů přežívá pouze z údržby stávající velmi omezené zákaznické báze, další nedisponují ERP softwarem v plném rozsahu a mnoho firem nemá takové příjmy, aby mohly investovat do dalšího rozvoje svých řešení a měly šanci se udržet na trhu ve středně a dlouhodobém horizontu. Zákazníci při výběru ERP dodavatele musí zvažovat nejen aktuální situaci na trhu, ale také myslet na budoucí vývoj v horizontu 5-10 let, aby je špatná volba dodavatele nepřivedla do slepé uličky.

Čtěte také