Marketing

Kampaň VUT je nejlepším marketingovým počinem evropské univerzity

Mezinárodní porota i stovky účastníků marketingové konference EUPRIO se letos jednoznačně shodly na vítězi letošní EUPRIO Award 2017. Zástupce prestižních evropských univerzit nejvíc oslovila kampaň Sem patřím, kterou Vysoké učení technické v Brně zaměřilo na přilákání žen do technických oborů.

Pomocí náborové kampaně se letos podařilo získat polovinu všech přihlášek na brněnskou techniku.

„Letošní vítěz byl jednoznačný. Odborná porota i hlasy diváků vybraly marketingovou kampaň zaměřenou na zvýšení zájmu žen o technické obory. Oceňujeme především kreativitu, odvahu a společenskou odpovědnost kampaně, protože toto téma se týká nejedné evropské technické univerzity,“ uvedl předseda mezinárodní poroty Martin Herrema z britské University of Kent.

Multikanálová kampaň zahrnovala webovou stránku www.technickyvzato.cz a šest virálních videí. Ke konci března získala brněnská technika celkem 14 tisíc přihlášek, z toho polovina uchazečů se k elektronické přihlášce „proklikala“ přes některou z cest náborové kampaně Sem patřím. „Ceny si opravdu vážíme. Je příjemné, když vás ocenění marketingoví odborníci napříč Evropou a porazíte univerzity z Curychu, Stuttgartu nebo Edinburghu. Po prezentaci nás oslovili zástupci ostatních technických škol s tím, že řeší úplně stejný problém, ale zatím nevěděli, jak téma uchopit tak, aby se nedostatek žen v technice jen neproblematizoval a kampaň zaujala cílovou skupinu,“ uvedla Pavla Ondrušková z Oddělení marketingu a vnějších vztahů VUT, která kampaň spoluvytvářela.

Hlavní video se stalo virálním, na Facebooku mělo dosah půl milionu uživatelů, získalo tisíc sdílení a šest tisíc lajků či reakcí. Šlo tak o dosud nejúspěšnější virální video VUT na sociální síti Facebook. Na YouTube se kampaňové video dostalo do výběru tzv. trending videos, kde jsou videa vybírána podle denní sledovanosti. Kampaň získala pozitivní hodnocení i od českých marketérů, kteří se k ní v době spuštění vyjadřovali v českých médiích.

„Nechtěli jsme téma nedostatku žen v technice jen kritizovat, ale nabídnout ho s nadhledem. Doufám, že se nám podařilo začít dlouhodobější trend, díky kterému se ženy budou například více podílet i na vývoji nových technologií. Jako uživatelky totiž pracují s technologiemi jinak, tudíž zbytečně přicházíme o jejich přínos. Kvůli tomu jsou pak ženy znevýhodněné i jako koncové uživatelky technologií,“ připomíná Ondrušková.

Sem patřím ale není jen univerzitní kampaní. Jedním z dlouhodobých cílů je zlepšit situaci na trhu práce. Evropská komise totiž varuje, že v roce 2020 bude chybět až 900 tisíc pracovníků v oblasti informačních a komunikačních technologií. Podle aktuálního evropského průzkumu společnosti Microsoft se české dívky začínají zajímat o technické obory zhruba ve 12 letech, což je o rok později oproti evropskému průměru. Pokud je ale jejich okolí nepodpoří, ztrácí o tuto oblast zájem.

EUPRIO Award je hlavním oceněním tradiční konference EUPRIO, jejíž 29. ročník letos hostil německý Mannheim. EUPRIO se každý rok koná v jiném evropském univerzitním městě. Celkem má organizace kolem 650 členů z 25 evropských států. Příští ročník bude hostit španělská Sevilla.

Čtěte také