On-line

Konzumace mobilního internetu se v roce 2016 zvýší o 28 %

Podle nové zprávy Media Consumption Forecasts (Předpověď konzumace médií), vydané dnes společností ZenithOptimedia, vzroste letos množství času, který lidé po celém světě věnují používání mobilního internetu, o 27,7 %. To s sebou přinese 1,4% nárůst celkové konzumace médií.

Konzumace všech ostatních médií, včetně internetu na stolních počítačích, se sníží, a to celkem o 3,4 %.

Jedná se o druhé vydání zprávy Media Consumption Forecasts, která mapuje měnící se vzorce konzumace médií a odhaduje, jak se množství času, který lidé věnují různým médiím, změní mezi roky 2016 a 2018. Zpráva se zabývá množstvím času, který lidé stráví čtením novin a časopisů, sledováním televize, posloucháním rádia, návštěvami kina, používáním internetu a sledováním venkovní reklamy, když jsou mimo domov. Letošní vydání pokrývá 71 zemí po celém světě, přičemž vloni jich bylo 65.

71 % konzumace internetu probíhá na mobilních zařízeních
Konzumace internetu na stolních počítačích v prvních letech tohoto desetiletí rapidně rostla. Její vrchol nastal v roce 2014 s 52 minutami denně, což byl nárůst ve srovnání s 36 minutami denně v roce 2010. Současně s tím, jak uživatelé přecházejí na mobilní zařízení, však nyní konzumace internetu na stolních počítačích klesá. V roce 2015 mobilní zařízení předstihla počítače a stala se hlavním prostředkem pro přístup k internetu. Mediální agentura ZenithOptimedia odhaduje, že v letošním roce lidé po celém světě stráví používáním mobilního internetu v průměru 86 minut denně a používáním internetu na stolních počítačích 36 minut. To znamená, že 71 % konzumace internetu bude probíhat na mobilních zařízeních. Nejvýrazněji se ke konzumaci mobilního internetu přiklání region Asie Pacifik, kde přes mobily probíhá 73 % konzumace internetu. Těsně za ním se nachází Severní Amerika, kde je podíl mobilního internetu 72 %.

Mobilní internet roste, zatímco konzumace všech ostatních médií klesá
Konzumace mobilního internetu nyní roste na úkor všech ostatních médií. ZenithOptimedia předpovídá, že průměrný čas strávený s mobilním internetem letos vzroste celosvětově o 27,7 %, zatímco čas strávený s internetem na stolních počítačích poklesne o 15,8 %. Konzumace všech tradičních médií se letos sníží: kina o 0,5 %, venkovní reklamy o 0,8 %, televize o 1,5 %, rádia o 2,4 %, novin o 5,6 % a časopisů o 6,7 %.

Je nutné poznamenat, že tato čísla se vztahují pouze k času strávenému s těmito médii v jejich tradičních formách – s tištěnými publikacemi, televizními kanály a rádiovými stanicemi. Velkou část času, kterou spotřebitelé stráví na internetu, však věnují konzumaci obsahu, který vytvořili tradiční vydavatelé a vysílací stanice. Majitelé tradičních médií výrazně investují do jejich on-line rozšíření a některé internetové verze mají větší obecenstvo, než jaké kdy jejich majitelé měli u off-line produktů. Rozmach konzumace mobilního internetu je tedy pro tradiční vydavatele a vysílací stanice hrozba, ale zároveň i příležitost.

Mobilní internet podporuje trvalý růst celkové konzumace médií
Nárůst konzumace internetu (nejdříve na počítačích, nyní mobilního) přinesl mezi lety 2010 a 2015 7,9% nárůst celkové konzumace všech médií, ze 403 na 435 minut denně. Jednalo se o průměrný nárůst o 1,5 % ročně a pro letošní rok předpovídáme nárůst o další 1,4 %. V roce 2017 očekáváme nárůst o 1,2 %, v roce 2018 pak jen o 0,4 % v závislosti na tom, jak se mobilní konzumace začíná stabilizovat. ZenithOptimedia předpokládá, že v roce 2018 bude průměrná globální konzumace médií představovat 448 minut denně.

Světové konzumaci médií stále vládne televize
Tradiční televize i přes svůj nedávný pokles zůstává globálně zdaleka nejpopulárnějším ze všech médií. V roce 2015 přitáhla spotřebitele na 177 minut denně. Konzumace internetu se umístila na 2. příčce se 110 minutami denně. Televizi v roce 2015 připadlo 41 % celkové konzumace médií a v roce 2018 jí podle předpovědi ZenithOptimedia připadne 38 %, zatímco internetu 31 %.

„Mobilní technologie mění způsob, jakým lidé po celém světě konzumují média, a zvyšuje celkovou konzumaci médií,“ uvedl Jonathan Barnard, vedoucí předpovědí společnosti ZenithOptimedia. „Vlastníkům tradičních médií přináší možnost zasáhnout lidi a místa, ke kterým nikdy dříve neměli přístup, a spotřebitelům poskytuje zcela nové způsoby vyhledávání a užívání si přitažlivého obsahu.“

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *