Marketing

Scent marketing – voňavý marketing

Scent marketing je spíše názvem menšího podoboru marketingu, který sám o sobě nemá zásadní dopad na nákupní rozhodnutí zákazníka. Je však žádaným doplňkem k vizuálním a zvukovým podnětům.

Důvodem, proč využít čichových podnětů v kombinaci s oslovením dalších smyslů je jednoduchá:  Čím více smyslů zákazníka pozitivně oslovíme, tím zvyšujeme efektivitu propagačního sdělení.

Vůně vyvolávají vzpomínky, případně vyvolávají obecně uznávané předpoklady – evokují spojení s určitým předmětem, činností, vlastnostmi předmětů, prostředím a podobně.

Příklady využití v praxi:

  • Voňavé tiskoviny – personalizované dopisy (psané pro konkrétní osobu), vkládané tiskoviny k časopisům.
  • Voňavé reklamní předměty – vůně do automobilu, vonné esence…
  • Voňavé obaly, nebo konkrétní vůně zboží.
  • Vůně na prodejní ploše – Často zmiňovaným příkladem je prodejní místnost cestovní kanceláře nabízející pobyty u moře, kdy vůně dokresluje, tedy útočí spolu s plakátem moře na stěně, předměty jako mušle, korály (oslovení zraku) a šumem moře linoucím se z reproduktorů  (oslovení sluchu) na tři smyly zákazníka najednou.

Důležité je, aby vůně byla jednoduše přiřaditelná k propagujícímu a nabízejícímu se druhu zboží, služby a zároveň evokovala pozitivní prožitky. Ale pozor! Intenzita vůně nesmí překročit určitou hranici příjemnosti. Po překročení se téměř jakákoli vůně stává obtěžující.

V současnosti je možné použít široký sortiment navoněných obalů, tiskovin a předmětů. Také se rozšířila nabídka kvalitních zařízení pro rozprašování vůní.

Že volba vůně není jednoduchá, prokazuje i následující obrázek rozdělení vůní vína:

Zdroj: Dmarketing.cz

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!