Marketing

Nová pravidla ekonomiky přestávají platit

Nová pravidla ekonomiky přestávají platit v důsledku skutečnosti, že společnosti typu dot.com padají za oběť globálnímu ekonomickému zpomalení, říká nejnovější studie PricewaterhouseCoopers. Celosvětové zpomalení ekonomiky zlikvidovalo známky oživení v sužovaném evropském internetovém sektoru. Pokud nedojde k významné změně, bude až 30 % společností dot.com čelit riziku, že jim dojdou peníze.

Zatímco pro velkou část firem internetového sektoru jsou vyhlídky spíše chmurné, 25 % nejvýkonnějších evropských internetových společností si v období od ledna do září 2001 udrželo své pozice: jejich výkon převýšil FTSE 100 (hlavní index londýnské burzy akcií) a v daném období ztratily pouze zlomek své hodnoty.

Toto jsou nejnovější zjištění průběžné čtvrtletní analýzy ukazatelů „cash burn rate“ (míra finanční soběstačnosti) a výkonu cen akcií nejvýznamnějších 150 veřejně obchodovatelných evropských internetových společností „PricewaterhouseCoopers Internet 150“. Analýzu pravidelně vypracovává Oddělení restrukturalizace podniků společnosti PricewaterhouseCoopers ve spolupráci s firmou Fletcher Advisory, jež se zabývá strategickým e-businessovým poradenstvím.

Poměr ziskových společností v rámci skupiny Internet 150 poklesl v první polovině letošního roku z 38 % (konec roku 2000) na 24 %. Průměrná míra soběstačnosti (burn rate) se zkrátila ze 17 měsíců na přelomu let 2000 a 2001 na 11 měsíců v druhém čtvrtletí roku 2001.

Nejnovější analýza výkonnosti společností typu dot.com v období celého roku vypracovaná společností PricewaterhouseCoopers ukazuje, že tržní kapitalizace skupiny Internet 150 se v období od 30. června 2000 do 30. června 2001 snížila o téměř 75 %, tj. z 200 mld. EUR (přibližně 6 660 mld. Kč) na 54 mld. EUR (1 800 mld. Kč). V důsledku hospodářského zpomalení stagnoval už čtvrté čtvrtletí za sebou růst prodeje u společností typu B2B (business to business, tj. mezipodnikové obchodování) – průměrné tržby na společnost dosáhly výše 10 miliónů EUR (333 mil. Kč).

Hlavní příčinou stagnace bylo pozastavení podnikových investic, zejména do nových technologií. V návaznosti na vývoj odbytu „kamenných“ podniků však rostl v průběhu roku také prodej společností typu B2C (business to customer, tj. obchodování mezi podniky a koncovými zákazníky) a ve druhém čtvrtletí roku 2001 dosáhl průměru 14 miliónů EUR (466 mil. Kč) na společnost oproti 6 miliónům EUR (200 mil. Kč) ve stejném období před rokem. Ačkoliv se tempo růstu prodeje ve druhém čtvrtletí tohoto roku zpomalilo, stále převyšovalo míru penetrace internetu do domácností, což naznačuje, že průměrné výdaje spotřebitelů učiněné prostřednictvím internetu nadále rostou.

Kevin Ellis, partner v Oddělení restrukturalizace podniků PricewaterhouseCoopers, komentoval zjištění studie:
“Ještě před rokem fungovala nová ekonomika podle nových pravidel, která přikládala větší důležitost růstu než vytváření zisku. Dnes již musejí internetové společnosti respektovat stejná ekonomická pravidla jako tradiční společnosti, podle nichž je právě ziskovost tím nejvýznamnějším faktorem. Očekáváme, že zcela jistě nastane konsolidace stoprocentně internetových společností.

Subjekty, které nejvíce vytěží z rozvoje internetu, budou hybridní podniky, tj. tradiční společnosti, které využívají elektronické nástroje. Online divize těchto podniků již představují 75 % celkového evropského internetového průmyslu. Očekává se, že k tomu, aby se tyto divize staly ziskovými, jim bude v průměru stačit polovina času, kterou na to potřebovaly čistě internetové společnosti. Naopak ty stoprocentně internetové společnosti, které přežily, připomínají stále více tradiční podniky, přičemž mají konzervativnější růstové cíle, nižší hladiny nákladů a vyšší ziskovost.”

Radim Hradílek, partner v oddělení Manažerského poradenství, PricewaterhouseCoopers, řekl o vývoji elektronického obchodování v České republice:
„Většina kamenných firem má slušnou prezentaci na internetu, nicméně jeho transakční využití je spíše výjimkou. V oblasti B2B lze v České republice, podobně jako ve světě, zaznamenat určitý odklon od veřejných tržišť. Firmy chtějí spíše budovat vlastní e-procurement a private Hub (tj. soukromou platformu) nebo chtějí spolupracovat prostřednictvím internetu pouze v rámci omezeného počtu firem. Využití internetu velkými firmami je opožděno také díky privatizaci, firmy se zaváděním příslušných řešení často čekají na nového vlastníka a jeho internetovou strategii.“

Tomáš Pardubický, senior manažer Manažerského poradenství, PricewaterhouseCoopers, charakterizoval situaci českého elektronického bankovnictví:
„Vývoj internetových společností v České republice s určitým zpožděním víceméně kopíruje situaci v Evropě. V některých oblastech se o zvláštnosti služeb poskytovaných prostřednictvím internetu tolik nehovoří, ale například v bankovním sektoru již patří internet banking ke standardním nabídkám většiny bank, byť jeho úroveň je různá. Hlavním cílem rozvoje internetu (jako alternativního kanálu i jako hlavní filozofie banky) je profitabilní růst, tj. růst prostřednictvím nové akvizice klientů pro ziskové kanály a současně transformace existující klientely z tradičních poboček na moderní formy distribuce.“

Toby Jennings, ředitel firmy Fletcher Advisory, dodal:
“Čistě internetové společnosti trpěly hned dvakrát – nejprve vlnou deziluze investorů, posléze obecným ekonomickým poklesem. V důsledku neexistence externích finančních zdrojů musejí tyto společnosti revidovat své podnikatelské modely, aby dokázaly maximalizovat zisky.”

Čtěte také