Výzkum trhu

Západní analogoví diváci zůstávají pozadu ve využití digitální „chytré televize“

Obyvatelé takových zemí jako je Čína, Brazílie a Indie využívají možnosti televize s přístupem na internet ve větší míře než lidé v Británii, USA a Německu. Ukazují to výsledky výzkumu, který provedli ve 13 zemích experti společnosti GfK zabývající se spotřebitelským výzkumem. Jejich studie ukázala, že myšlení západních spotřebitelů vězí i nadále v „analogových dobách“, zatímco u diváků v zemích s rozvíjející se ekonomikou je pravděpodobnost přijmout „chytrou televizi“ a využít její digitální možnosti mnohem větší.

Zjištění GfK ukazují na to, že „Sociální televize“ na svou velkou chvíli stále ještě čeká. Z celosvětového hlediska je to jen 28 % diváků, kteří považují za zajímavější ty pořady, do kterých mohou vstupovat. A pouhých 25 % diváků se domnívá, že vyjadřovat se k programům a komentovat je, znamená zlepšení diváckého zážitku. Richard Preedy, ředitel výzkumu v GfK k tomu dodává: „Naše zjištění napovídají, že chtějí-li televizní stanice přilákat více komunikujících diváků, budou muset své sociální prvky do programů integrovat mnohem zajímavěji.“

Diváci v  zemích jako Čína, Brazílie a Indie mají silnější motivaci k zasahování do televizních programů nežli diváci ve Velké Británii, USA nebo v Německu.[1] Tato skutečnost svědčí o tom, že země s rozvíjející se ekonomikou začínají využívat dokonalejší funkce televizních přijímačů mnohem více a mnohem rychleji než spotřebitelé na trzích, jež jsou tradičně považovány za vyspělejší. Je u nich rovněž pravděpodobnější, že budou víc využívat progresivní funkce nejnovějších televizorů – tři čtvrtiny majitelů chytrých televizorů v Číně využívalo minulý měsíc jejich funkce ve srovnání s polovinou (nebo ještě méně) majitelů těchto přijímačů na západních trzích.

Hlavní roli hraje stále ještě cena, velikost obrazovky a technologie zobrazení

Ve všech zemích je možnost připojení k internetu považována při nákupu nového televizoru za méně důležitou než cena, délka úhlopříčky a zobrazovací technologie. Nicméně nezájem o možnost připojení televize k internetu je v západních zemích podstatně větší než na rozvíjejících se trzích. Jen 26 % britských a 29 % amerických spotřebitelů uvádí, že si chtějí pořídit televizi s možností připojení k internetu ve srovnání s 61 % v Indii a 64 % v Číně.

Poptávka na Západě roste

Rýsuje se však naděje. Nejnovější data od GfK naznačují, že růst poptávky po chytrých televizorech začíná v západních zemích nabírat na rychlosti, neboť tržby v šesti největších evropských zemích se během první poloviny roku 2012 zvýšily o 31 %.

Richard Preedy dodává, že „jsme svědky toho, jak rozvíjející země jako Indie, Brazílie a obzvláště Čína neustále konzumují stále větší množství obsahu mimo televizní obrazovky, ale zároveň též využívají televizi mnohem progresivněji. Spotřebitelé v těchto zemích sledují pořad a současně s tím se stále více věnují online aktivitám;  tím nám naznačují, kam se začne posunovat Západ v nadcházejících letech. V dnešní době představují Čína, Indie a Brazílie země, které s tímto trendem začínají nejdříve. V nadcházejícím desetiletí však bude rozhodující množství dosaženo na tradičních trzích s televizory, k nimž patří Británie, USA a Německo, a způsob našeho sledování pořadů se navždy změní – nakonec bude analog definitivně pohřben.“

Objevovat je důležitější než zasahovat do programu: výrobci programů by měli změnit taktiku

Studie ukazuje, že pro diváky je možnost objevování stále důležitější než zasahování do programu: diváci, kteří se chtějí o svůj zážitek podělit s přáteli, spíše vyhledávají informace o sledovaných pořadech, než aby využívali sociálních sítí (je jich o 33 % více). GfK proto tvrdí, že výrobci pořadů by se měli raději zaměřit na virální kampaně a na obsah s digitálním bonusem vylepšujícím divácký zážitek, a nikoli chtít, aby si diváci vylepšovali své zážitky prostřednictvím interaktivních prvků.

Zjištění GfK rovněž ukazují na to, že další velkou oblastí potencionálního růstu bude intuitivní ovládání. Experti GfK zjistili, že 67 % diváků má zájem o ovládání televizoru pomocí doteků a gest, a 43 % diváků chce televizi ovládat jinak než pomocí tradičního dálkového ovladače. Jelikož vývoj chytrých telefonů překračuje tradiční hranice mobilního telefonu, bude mít pravděpodobně tato technologie oproti televizoru výhodu, neboť už své kvality v tomto ohledu výborně prokázala.

Preedy dále uvádí, že „přestože televize nevykazuje žádné známky toho, že by ztrácela svou pozici jakožto nejvýznamnější zařízení pro sledování obsahu, další technologie ji začínají dohánět. V důsledku rozvoje online „catch-up“ a streamingových služeb začínají být zařízení jako laptopy, tablety, chytré telefony a herní konzole mnohem vhodnější pro poskytování obsahu a tudíž jsou pro diváky, jimž jde spíše o obsah než o mechanismus jeho konzumace, mnohem lákavější. Díky tomu by se mohli výrobci technologie a vývojáři operačních systémů stát těmi, kdo budou mít v ruce klíč k poskytování obsahu v budoucnu, neboť diváci budou chtít tu nejpohodlnější a skutečně intuitivní metodu konzumování obsahu v rámci ekosystému svých zařízení.“

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!