Výzkum trhu

Autem dojíždí do práce stále více Čechů 

Podle aktuálního průzkumu Dojíždění za prací společnosti KPMG Česká republika se nejvíce Čechů do zaměstnání dopravuje automobilem (40 procent). Hromadnou dopravu, městskou či meziměstskou, využívá 35 procent osob. Jen zhruba každý devátý (11,3 procenta) chodí pěšky a 6,3 procenta jezdí do práce na kole. Polovina dotázaných se v nákladech na dopravu vejde do tisíce korun měsíčně. Kvůli finanční krizi pak typ dopravy musela v posledních dvou letech změnit celá pětina z nás.

Automobil k dopravě do zaměstnání volí překvapivě lidé nejčastěji, a to napříč všemi vzdělanostními a příjmovými skupinami. Nejvíce autem do práce dojíždí lidé bez maturity (přes 48 procent), vysokoškolsky vzdělaných je o 12 procent méně, tj. 36 procent. Zajímavé rozdíly panují i mezi pohlavími – výrazně více jezdí autem do práce muži (50 procent) než ženy (29 procent). Ze srovnání se staršími průzkumy pak vyplývá, že počet lidí cestujících do zaměstnání autem v posledních letech vzrostl: zatímco před deseti lety využívalo podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR1 automobil k dopravě do zaměstnání jen 28 procent Čechů, dnes je to již 40 procent z nás.

  „Průzkum nám ukazuje, že lidé dnes za prací dojíždí na mnohem delší vzdálenosti než dříve. A často z míst nebo do míst, která jsou hromadnou dopravou jen obtížně dostupná. Proto je používání automobilu v mnoha případech pochopitelné. Zejména městské aglomerace však dnes mají mnohem větší potenciál pro dojíždění na kolech. Tématem číslo jedna by pro odbory dopravy jednotlivých měst mělo být budování a rozvoj kvalitní cyklistické infrastruktury, která by zvýšila bezpečnost na silnicích a podpořila využívání kola jako dopravního prostředku,“ komentuje Otakar Hora, Partner, KPMG Česká republika.

Každý pátý Čech musel snížit své náklady na cestování do práce

Polovina Čechů (52 procent) vydá za dopravu měsíčně částku do tisíce korun. Měně než 500 korun investuje do dopravy 28 procent lidí a zhruba třetina (34 procent) zaplatí částku převyšující tisíc korun měsíčně. Dalších 12 procent nemá žádné náklady spojené s dopravou. Jen okrajově (ve třech procentech případů) hradí náklady na dopravu zaměstnancům jejich zaměstnavatel. „V posledních dvou letech musel z finančních důvodů změnit typ dopravního prostředku, kterým cestuje do zaměstnání, každý pátý Čech,“ konstatuje Otakar Hora a dodává: „Vůbec nejvíce dolehla finanční situace na respondenty bez maturity nebo s maturitou – v jejich případě šlo o přibližně čtvrtinu – u vysokoškoláků pak o devět procent.“

Přibývá lidí, kteří do práce cestují déle než hodinu

Přes 12 procent Čechů dnes cestuje do zaměstnání déle než hodinu, kdežto v roce 2003 se jednalo o pouhá tři procenta1. Rovné pětině dotázaných dnes cesta do zaměstnání zabere čas kratší než 15 minut. Nejvíce respondentů (41 procent) se do práce dopraví během 15 až 30 minut, 26 procent z nás pak tráví na cestě do práce půl hodinu až hodinu.

O průzkumu

Průzkum společnosti KPMG Česká republika Dojíždění za prací provedla nezávislá výzkumná agentura Data Collect. Sběr dat probíhal on-line formou ve dnech 12.–18. dubna 2013 na 300 zaměstnancích v reprezentativním zastoupení podle pohlaví, věku, vzdělání, výše příjmů a kraje.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!