CRM

SAS Marketing Optimization znamená další krok ve vývoji databázového marketingu

SAS Institute, lídr v oblasti business intelligence, představil řešení SAS Marketing Optimization, které umožní pracovníkům v oblasti přímého marketingu zlepšit řízení jejich kampaní, zvýšit efektivitu a ziskovost. SAS Marketing Optimization provádí současné vyhodnocování několika různých kampaní s cílem zjistit, které produkty by měly být nabízeny jednotlivým zákazníkům za účelem dosažení maximální návratnosti investic do marketingových kampaní.

Bez efektivního řízení práce s kontakty v rámci různých marketingových kampaní nemají firmy jistotu, že manažeři různých kampaní neoslovují stejné vybrané zákazníky. Výsledkem může být to, že zákazníci jsou kampaní zahlceni a stávají se apatičtí, či dokonce nepřátelští vůči různým marketingovým sdělením od stejné společnosti. SAS Marketing Optimization se využívá pro optimalizaci veškerých firemních sdělení napříč všemi kanály tak, tak aby každý jednotlivý zákazník byl osloven cíleně s co nejvhodnější nabídkou, přičemž se současně berou v úvahu komunikační náklady, pravidla zacházení s kontakty a další obchodní omezení.

SAS Marketing Optimization je v současnosti jediné řešení, které v sobě kombinuje matematickou optimalizaci, uživatelem definované modelování platných omezení a integraci s nejmodernějším analytickým CRM řešením pro prediktivní analýzy a automatizaci marketingu. S využitím SAS Marketing Optimization mohou marketingoví pracovníci vytvářet různé optimalizační scénáře a sledovat předdefinované reporty a grafy tak, aby pochopili ekonomický dopad různých kontaktních politik, kanálů a omezení ještě před vlastní realizací kampaní. SAS je jediným dodavatelem, který nabízí optimalizaci marketingových činností jako integrovanou součást komplexního řešení pro návrh a realizaci marketingových kampaní.

Pro optimalizaci marketingových sdělení využívá SAS namísto standardního přístupu založeného na pravidlech pokročilou metodologii. SAS Marketing Optimization matematicky zvažuje veškeré potenciální nabídky s přihlížením na omezení různých zdrojů, jako je rozpočet nebo kapacita telefonického centra, za účelem výběru nejlepší kombinace nabídek pro jednotlivé zákazníky. Přístup založený na pravidlech, který nabízí pro optimalizaci marketingových činností většina dodavatelů, využívá obecné pravidlo spočívající v prezentaci nejlepších nabídek nejlepším zákazníkům. Tato metoda optimalizace však obecně přináší nižší ziskovost, než využití matematického přístupu.

„V současnosti se zákazníci velmi zajímají o optimalizaci rozpočtů na marketingové kampaně,” říká Liz Roche, viceprezidentka Meta Group. „Technologie, které zajišťují optimalizaci kampaní s využitím matematicky odvozených doporučení při současném zvážení všech omezujících faktorů, umožní organizacím provádět efektivnější a přesnější rozhodování o jejich marketingových aktivitách.“

Navíc, SAS Marketing Optimization nabízí marketingovým manažerům efektivnější kontrolu jejich kampaní. „SAS Marketing Optimization vám umožní nahlédnout do oceánu možných kombinací zákazník/nabídka a současně zajistí, že využijete dostupné zdroje na komunikaci s každým zákazníkem,“ říká Ken Player, manažer marketingové optimalizace společnosti SAS. „Toto řešení je vhodné zejména pro organizace, které mají znalosti v oblasti prediktivního modelování a provádějí časté kampaně směřující k široké zákaznické základně.“

Zdroj: SAS

Čtěte také