CRM

SAS Process Intelligence pomáhá zvýšit kvalitu a ziskovost výroby

Společnost SAS, která se zabývá oblastí business intelligence, představila analytické řešení SAS Process Intelligence, které umožňuje výrobcům snížit celkové náklady na kvalitu výroby. Nové řešení v sobě zahrnuje nejlepší postupy pro zvyšování kvality, které společnost SAS získala za 27 let spolupráce s předními světovými výrobci.

SAS Process Intelligence nabízí komplexní pohled na výrobní procesy. Poskytuje transparentní přístup a integraci produktových a provozních dat ze systémů řízení výroby (MES), systémů plánování podnikových zdrojů (ERP) a dalších zdrojů dat, bez ohledu na lokalitu či pobočku, kde se nacházejí. Řešení SAS identifikuje vztahy a vazby mezi výrobními procesy a operacemi, které by mohly způsobit nežádoucí odchylky. Tento podrobný pohled umožňuje výrobcům proaktivně realizovat kroky a strategie vedoucí ke zefektivnění výroby a rychlejšímu řešení problémů.

Mezi první uživatele tohoto řešení patří společnosti zabývající se výrobou polovodičů a špičkových technologií. Stejně jako všechna řešení společnosti SAS určená výrobním podnikům (včetně SAS Supplier Relationship Management a SAS Warranty Analysis) i tato nabídka přesahuje tradiční pohled na software pro business intelligence. Dotazování a reporting jsou velmi důležité, protože přinášejí i historický pohled na výrobní operace. Avšak teprve analýza, základní prvek softwaru SAS Process Intelligence, pomáhá uživatelům přijímat správná rozhodnutí pro optimalizaci kvality a dalších výkonnostních aspektů výroby.

O produktu SAS Process Intelligence
SAS Process Intelligence umožňuje manažerům výrobních a technických procesů sledovat výkon, identifikovat klíčové problémy a analyzovat události. Firmy mohou díky tomuto řešení:

  • zrychlit výrobu a řešení problémů a zkrátit dobu nutnou pro uvedení výrobku na trh;
  • snížit náklady a zmetkovost;
  • plně využít potenciál automatizace výroby a sběru dat;
  • zvýšit kvalitu procesů, výrobků a služeb.

SAS Process Intelligence se skládá z pěti částí:

  • Information Store zajišťuje jednotný pohled na data týkající se výrobního procesu, produktů a zařízení. Integrované datové prostředí řídí veškerá relevantní data související s celým výrobním procesem. Tento pohled dostupný v reálném čase nahrazuje různé tabulky a uživatelské nástroje, které často obsahují nestejnorodé podklady a kritéria;
  • Navigátor je rozhraní, které slouží jako prostředník mezi koncovými uživateli a information store pro zadávání dotazů a generování odpovědí. Jelikož uživatelé nemusejí pracovat přímo s daty, mohou se zaměřit na rychlé vyhledávání informací potřebných pro řešení konkrétních potřeb;
  • Discoverer je webové rozhraní, které umožňuje regionálním nebo globálním organizacím analyzovat historická data. Nabízí různé metody pro identifikaci a kvantifikaci základních příčin výrobních problémů, takže i vzdálení uživatelé získávají podrobnější přehled a mohou zlepšit dohled i kontrolu a přijímat kvalitnější rozhodnutí;
  • Agent funguje jako systém včasného varování, neustále sleduje data a identifikuje potenciální problémy dříve, než ovlivní kvalitu. Agent generuje upozornění, která lze předávat pobočkám a spolupracovníkům řešícím obdobné problémy;
  • Collaborative Space je prostředí, v němž si jednotlivé složky organizace vyměňují získané zkušenosti. V této knihovně jsou publikovány analýzy a zprávy vytvořené moduly Agent a Discoverer, a tak se v rámci organizace sdílejí ty nejlepší postupy.

Kvalita ve výrobě je jen jednou ze tří oblastí, v nichž společnost SAS pomáhá výrobním podnikům zvyšovat efektivitu a finanční výkonnost. Řešení na bázi SAS Intelligence Architecture, které zahrnuje přístup k datům, jejich skladování, čištění a dolování, umožňují uživatelům získávat klíčové informace ze stávajících systémů SCM, MES a ERP. K dalším analytickým řešením v nabídce společnosti SAS patří Supplier Relationship Management a SAS Warranty Analysis.

Zdroj: SAS

Čtěte také