E-business

Asociace mobilního marketingu přichází na český trh

Český trh mobilního marketingu získává po vzoru evropských zemí svůj samoregulační orgán, jehož cílem bude propagovat tento unikátní interaktivní marketingový nástroj mezi zadavateli, dbát na dodržování etického kodexu a chránit spotřebitele před nevyžádaným mobilním spamem.

Nově vzniklá Asociace mobilního marketingu (www.amm.cz) vychází z osvědčeného konceptu obdobné mezinárodní asociace (Mobile Marketing Association – www.mmaglobal.com, resp. www.mmaglobal.co.uk). V rámci propagace bude Asociace nejen pořádat semináře a konference pro zájemce o komplexní možnosti mobilního marketingu za účasti domácích i zahraničních specialistů, ale realizovat i konkrétní firemní školení na přání zaměřená pouze na dílčí otázky tohoto druhu marketingové komunikace. Zadavatelům a zájemcům o mobilní marketing též Asociace pomůže s výběrem vhodného partnera zprostředkováním poptávky všem členským firmám, které dodržují etická pravidla, shrnutá v Kodexu mobilního marketingu. Na poli legislativy bude Asociace provádět neustálý monitoring všech aktivit na trhu, změn a nových trendů a účastnit se připomínkování nově připravované legislativy, která může ovlivnit mobilní marketing.

Neméně důležité jsou i mediální osvěta a samoregulační aktivity prostřednictvím již zmíněného Kodexu mobilního marketingu, který je povinný pro členské firmy Asociace. Jeho současná podoba vychází z kodexu, který je dodržován na reklamních trzích západní Evropy prestižními společnostmi. Pro specifické potřeby místního trhu však bylo třeba jej upravit, aby zohledňoval konkrétní podmínky dynamického rozvoje mobilního marketingu v České republice. Z pohledu spotřebitele bude garantovat, že nebudou zneužity jeho osobní údaje, ani jej nebude obtěžovat tzv. mobilní spam (nevyžádané textové zprávy). /Kompletní znění Kodexu najdete na stránkách Asociace – www.amm.cz – pod odkazem Kodex./ Právě v oblasti ochrany spotřebitele bude Asociace mobilního marketingu úzce spolupracovat se Sdružením obrany spotřebitelů České republiky (SOS) na založení Rady pro stížnosti v oblasti mobilního marketingu. „Spolupráce s touto Asociací je součástí naší strategie, kdy se vždy v určitém odvětví snažíme spolupracovat s vybranou profesní organizací a díky tomu můžeme společně efektivněji hodnotit a řešit stížnosti spotřebitelů,“ uvádí Karel Pavlík, místopředseda republikového výboru Sdružení obrany spotřebitelů ČR.

„Založení profesního sdružení jako samoregulačního orgánu v oblasti mobilního marketingu vnímáme jako jednoznačně pozitivní krok především z pohledu uživatelů. Ochrana zákazníků před nevyžádanými reklamními SMS je pro nás jednou z priorit, a proto budeme s Asociací v rámci legislativních a procesních možností spolupracovat,“ hodnotí význam Jiří Hájek, ředitel firemní komunikace T-Mobile. Reakce ostatních mobilních operátorů na českém trhu jsou v podstatě stejně pozitivní.

Prvním profesním sdružením, se kterým Asociace mobilního marketingu blíže spolupracuje, je Asociace direct marketingu a zásilkového obchodu (www.ADMAZ.cz). Tomáš Hájek, výkonný ředitel ADMAZ, popisuje důležitost vzájemné spolupráce těmito slovy: „Mobilní marketing vnímáme jako důležitý interaktivní nástroj v rámci direct marketingu a zamýšlené aktivity této nové Asociace odpovídají i našim cílům osvěty trhu a proto jsme se s ní rozhodli spolupracovat. Prvním konkrétním výstupem bude soutěž o nejlepší kampaň mobilního marketingu v rámci naší soutěže Český Direkt“.

Asociace je určena pro společnosti realizující kampaně mobilního marketingu, poskytovatele mobilního obsahu (SMS/MMS/Java), mediální a PR agentury (resp. zadavatele), autory mobilních her, mobilní systémové integrátory, mobilní operátory, výrobce mobilních telefonů – obecně pro všechny subjekty na trhu, které realizují nebo budou realizovat své marketingové plány využitím mobilní komunikace a kterým v tomto směru záleží i na vysoké kvalitě služeb, záruce důvěrnosti získaných dat a spokojenosti koncových zákazníků. V rámci svých budoucích aktivit hodlá Asociace mobilního marketingu též aktivně působit i na ostatních mobilních trzích ve střední Evropě, kde není aktivní globální Mobile Marketing Association.

Předsedou Asociace mobilního marketingu je Michal Zálešák, který je také jediným zástupcem ČR v mezinárodní Mobile Marketing Association, 1. místopředsedou je Jan Kubalík ze společnosti NetKit a Pavel Kotyza, z iComVision. Formálními zakládajícími členy jsou firmy B3net, Eklektik, iComVision, Logos, Marketing Evolution, NetKit, Web Projects. Již nyní je Asociace v jednání s několika předními mobilními společnostmi, které projevily zájem o program a aktivity Asociace.

– pk –

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *