Komunikace

Nový zákon o regulaci reklamy (3.)

I v třetím dílu našeho seriálu, co přinese novela zákona o regulaci reklamy, kterou právě projednává Poslanecká sněmovna se zaměříme na regulaci reklamy u některých druhů zboží, konkrétně u potravin, kojenecké výživy, zbraní a střeliva.

Reklama na potraviny nesmí uvádět v omyl zejména:

 • pokud jde o charakteristiku potravin, jejich vlastností, složení, množství, trvanlivost, původ nebo vznik a způsob zpracování nebo výroby,
 • pokud jde o přisuzování účinků nebo vlastností, které potravina nevykazuje,
 • vyvoláním dojmu, že potraviny vykazují zvláštní charakteristické vlastnosti, když ve skutečnosti tyto vlastnosti mají všechny podobné potraviny,
 • tím, že přisuzuje potravině schopnost předcházet, ošetřovat nebo léčit lidské choroby nebo na takové schopnosti odkazovat; to neplatí pro minerální vody a pro potraviny pro zvláštní výživu .

Reklama na počáteční kojeneckou výživu:

 • musí obsahovat pouze vědecké a věcně správné údaje, může být uváděna pouze v publikacích zaměřených na péči o kojence a ve vědeckých publikacích a nesmí vést k závěru, že počáteční kojenecká výživa je rovnocenná mateřskému mléku nebo je lepší.
 • musí obsahovat potřebné informace o správném užití výrobku a nesmí působit proti kojení
 • nesmí obsahovat pojem jako „humanizované“ nebo „maternizované“ nebo podobný výraz, vyvolávající dojem, že se plně nahrazuje přirozené kojení.
 • musí obsahovat zřetelný text: „Důležité upozornění“ poukazující na přednost kojení a doporučující, aby výrobek byl užíván jen na radu nezávislých odborníků z oboru medicíny, výživy nebo léčiv nebo jiných osob profesionálně se zabývajících péčí o kojence a malé děti,
 • nesmí obsahovat vyobrazení kojence ani jiný obrázek nebo tvrzení, které by mohlo idealizovat náhradu mateřského mléka. Může však obsahovat grafické znázornění pro snadnou identifikaci výrobku a pro ilustraci způsobu přípravy.

V prodejnách je zakázána reklama, která je způsobilá podněcovat širokou veřejnost ke koupi počáteční kojenecké výživy, zejména rozdáváním vzorků, způsobem vystavení, poukazem na slevu nebo zvláštní výhodou.

Výrobcům a prodejcům počáteční kojenecké výživy se zakazuje předávat široké veřejnosti bezplatně nebo se slevou výrobky, vzorky nebo dary na podporu prodeje. Zákaz podle věty první se vztahuje i na předávání výrobků se slevou, vzorků nebo jiných propagačních dárků těhotným ženám, matkám a členům jejich rodin na jakémkoliv místě; zákaz podle věty první se nevztahuje na dary nebo poskytnutí se slevou zdravotnickým, charitativním nebo humanitárním institucím pro jejich interní použití nebo pro distribuci vně těchto institucí a organizací.

Reklama na střelné zbraně a střelivo může být šířena jen:

 • odborníkům a podnikatelům v oblasti výroby a prodeje střelných zbraní a střeliva,
 • v prostorách, v nichž se střelné zbraně nebo střelivo nabízí, prodává, vystavuje nebo v nichž dochází k uzavírání smluv na dodávky střelných zbraní a střeliva,
 • v odborných publikacích a periodickém tisku zaměřených obecně na problematiku střelných zbraní a střeliva a v dalších tištěných materiálech určených pro prodejce a držitele střelných zbraní a střeliva.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!