Průmysl

Prodeje domácích výrobců na českém trhu v r. 2001

Podle zpracovaných předběžných údajů o prodejích vozidel v ČR za celý rok 2001 došlo u většiny hlavních domácích výrobců oproti roku 2000 ke zvýšení prodejů na českém trhu.

Osobních automobilů značky ŠKODA se za rok 2001 prodalo 79 944 ks, což představuje ve srovnání s rokem 2000 nárůst o 2,25%, tedy o 1 757 vozů. Jedná se tedy již druhým rokem o růst prodejů, když index růstu mezi rokem 2000 a 1999 činil 7,85%.

Velice dobrých prodejních výsledků dosáhli čeští výrobci autobusů. Firma KAROSA zvýšila domácí prodeje oproti r. 2000 o 32,56%, tedy na 627 ks autobusů a další český výrobce, firma SOR Libchavy vykázala nárůst prodejů o 14,42%, což představuje za rok 2001 celkem 119 autobusů prodaných v ČR.

Rovněž tak tradiční český výrobce motocyklů, značka JAWA, vykázal oproti roku 2000 mírné zvýšení prodejů svých produktů na českém trhu a to o 2,40%, když meziroční růst 2000/1999 představoval 2,39%.

Po ukončení výroby užitkových verzí vozidel značky ŠKODA došlo v této kategorii logicky i k poklesu prodejů této značky oproti roku 2000 a to o 8,68% (v roce 2001 prodej celkem 2 461 ks). Bohužel k ještě většímu poklesu prodejů došlo v souhrnu u českých výrobců v kategorii nákladních vozů.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!