Průmysl

Stavební firmy jsou nejvíce zasaženy úvěrovou krizí

Dvě třetiny stavebních společností z celého světa očekávají, že v důsledku úvěrové krize budou jejich aktivity vystaveny většímu tlaku. Již nyní krize na finančních trzích ovlivňuje ve světě až 45 % stavebních firem.

Mezi všemi odvětvími se celosvětově nejhlubší dopady úvěrové krize očekávají ve stavebnictví. V tomto sektoru je také nejvíce firem, které předpokládají, že se následky úvěrové krize budou zhoršovat. Uvádí to výzkum úvěrové pojišťovny Atradius mezi 2500 stavebními společnostmi z Evropy, Severní Ameriky a Austrálie. Studie shrnující výsledky výzkumu vyšla pod názvem Globální úvěrová krize: To nejhorší nás ještě čeká? (The Global Credit Crisis: Is the worst yet to come?)

Dopady krize na sektor stavebnictví se projevují například na dluhovém financování. U 53 % dotazovaných společností se podmínky určující udělování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů poměrně nebo značně zpřísnily. Nejen proto již 45 % stavebních společností změnilo své platební podmínky. Nyní od svých zákazníků vyžadují kratší splatnosti.

Prakticky devět z deseti stavebních společností při výzkumu uvedlo, že používá nástroje ke snížení rizik spjatých s pohledávkami. Mezi nejčastěji využívané nástroje patří zálohové platby při objednávce nebo dokončení (47 % respondentů); dále záruky (32 %) a pojištění pohledávek (25 %).

„Výsledky studie pomohou společnostem v různých zemích a odvětvích zlepšit způsob, jak se na tato rizika připravit. V České republice pociťujeme od počátku roku 2008 nárůst škod v oblasti stavebnictví o více než 30 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, hlavně u malých a středních podniků,“ říká Markéta Stržínková, ředitelka Atradia pro region východní Evropy.

USA na pokraji recese
Dosud následky úvěrové krize pociťovaly nejvíce společnosti ve Spojených státech (68 %) a v Mexiku (60 %). V Evropě tomu je nejvíce zasažena Itálie (58 %), Velká Británie (46 %) a Španělsko (44 %). Na opačném konci žebříčku se nacházejí země severní a střední Evropy.

Celkově ze studie společnosti Atradius vyplývá, že úvěrová krize, která začala v USA, se nyní rozšiřuje do firem v dalších zemích a průmyslových odvětvích. Odborníci se však domnívají, že současná finanční krize nepředstavuje dostatečný důvod pro vznik recese. „V současnosti zde máme celou řadu dalších vlivů, které je třeba zohlednit, včetně nárůstu cen energií a zemědělských produktů, a které krizi prohlubují,“ říká Markéta Stržínková. „Následky budou v různých zemích různé v závislosti na tom, v jakém stavu je jejich hospodářství. Na pokraji recese jsou především Spojené státy americké, zatímco severní a střední Evropa si stále vede docela dobře,“ dodává Stržínková. Téměř ve všech zemích, které byly předmětem šetření, si však krize vyžádala ztráty v různé výši podle jednotlivých sektorů ekonomiky.

Společnost Atradius Group patří k největším pojišťovnám pohledávek na světě, její tržní podíl se odhaduje na 31 procent. Každoročně chrání světové obchody v hodnotě 465 miliard EUR proti riziku nezaplacení, zajišťuje souhrnnou nabídku transferu rizik, financování a pojištění pohledávek z obchodního styku. Atradius Group má přístup k úvěrovým informacím o 52 milionech společností na celém světe a denně učiní více než 22.000 rozhodnutí o kreditních limitech.

– toy –

Článek je uveřejněn ve spolupráci se serverem Svět hospodářství.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!