Výzkum trhu

Zpráva o činnosti Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR

Domníváme se, že naše sdružení má za svůj hlavní cíl dodržování vysoké kvality výzkumu trhu a veřejného mínění. To by se mělo odrážet v dobrém image nejen sdružení a jeho členů, ale celého oboru. K tomu směřují naše snahy uvnitř sdružení, ale i navenek.

Dodržování doporučených kvalitativních standardů je povinnosti všech členů. V současné době vrcholí práce na zpracování dalšího standardu – týkajícího se velmi moderní a významně se rozšiřující výzkumné metody, internetového výzkumu. Standard vymezí nejen pojem internetového výzkumu, ale bude se zabývat dalšími nezbytnými faktory – dobrovolností a anonymitou respondentů, ochranou soukromí, bezpečností a kontrolou dat, jasnou identifikací realizátora výzkumu, ale i problematikou dotazování dětí a mladistvých, problematikou nevyžádaných emailových zpráv apod. Další akcí je zprovoznění programu a založení a využívání databáze účastníků skupinových rozhovorů v členských agenturách. Ta znesnadňuje opakující se účast některých respondentů v různých agenturách v krátkém časovém období a současně napomáhá i identifikovat nekvalitní práci některých tazatelů. To samozřejmě zvyšuje kvalitu a spolehlivost získávaných poznatků.

Tyto činnosti jsou součástí širšího záběru v rámci tzv. seberegulace výzkumu. O tu se snaží společně odborné evropské instituce ESOMAR a EFAMRO a SIMAR je v jejich snaze plně podporuje. Pokoušíme se proto lépe a komplexně informovat odbornou i laickou veřejnost o problematice, metodikách, možnostech i limitách výzkumu trhu a veřejného mínění. K tomu slouží články, přednášky, ale i inovované webové stránky sdružení.

V neposlední řadě je nutno uvést probíhající rozhovory s některými nečlenskými výzkumnými agenturami o možnostech přijetí do SIMARu. Po vstupu agentury CONFESS Research téměř končí proces přijetí další agentury (většina členských agentur SIMARu již vyslovila svůj souhlas) a lze očekávat vzájemné kladné rozhodnutí i v několika dalších případech. To umožní SIMARu nejen reprezentovat větší část subjektů, působících na českém trhu, ale zejména zajistí automaticky plnění kvalitativních standardů dalšími agenturami.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!