Průmysl

Plzeňský Prazdroj dosáhl dalšího růstu

Plzeňský Prazdroj, a.s. oznámil své hospodářské výsledky za finanční rok končící 31. března 2004. Tržby za prodej piva a služeb se zvýšily meziročně o 10 % a dosáhly 12 571 mil. korun. Společnost dosáhla provozního zisku ve výši 3 639 mil. korun, o 9 % více než v předcházejícím roce. Čistý zisk za běžné účetní období dosáhl 2 826 mil. korun.

Finanční rok končící 31. března 2004 znamenal pro společnost zvýšení prodeje a přinesl výborné hospodářské výsledky. Toto období bylo rovněž příznivé pro celé odvětví pivovarnictví v ČR, které dosáhlo jako celek dvouprocentního růstu.

Výkony společnosti v prodeji piva byly podpořeny úsporami při nákupu surovin a služeb. Odrazilo se to v 18% růstu přidané hodnoty – ve sledovaném období dosáhla částky 6 483 mil. korun.

Steve Woodward, generální ředitel a předseda představenstva a.s. Plzeňský Prazdroj, uvedl: “Naše společnost významně přispěla k úspěchům českého pivovarnictví doma i v zahraničí. Plzeňský Prazdroj rovněž potvrdil svou pozici vedoucího českého exportéra piva.

Významným přínosem pro úspěch společnosti v uplynulém roce byl vynikající výkon všech součástí našeho dodavatelského řetězce, který nám umožnil zvládnout bezprecedentní poptávku během neobvykle horkého léta.

Řada investičních projektů, zaměřených na rozvoj kapacity pivovarů, přispěla ke zvýšení výroby a ke zkvalitnění našich výrobků a služeb. Celkový roční objem kapitálových investic tvořil zhruba 1,5 miliardy korun. Zejména výstavba nové varny Pilsner Urquell, jejíž základní kámen byl položen v květnu 2003, znamená skutečný milník pro rozvoj moderního pivovarnictví v České republice. Tento projekt zdůrazňuje závazek skupiny SABMiller vůči značce Pilsner Urquell a znovu potvrzuje záměr vytvořit z ní globální vlajkovou loď portfolia značek SABMiller.

Společnost úspěšně realizovala řadu projektů, které zajistily hladký průběh našeho obchodování v podmínkách rozšířené Evropské unie. Tyto projekty se týkaly oblastí daní, financí, administrativy a distribuce, stejně jako ochrany životního prostředí – v souladu s požadavky EU.“

Gavin Brockett, finanční ředitel a člen představenstva a.s. Plzeňský Prazdroj, řekl: “Finanční výkony společnosti jsou výrazem jejího pokračujícího úspěchu na trhu. Rostoucí objem prodeje společně se zaměřením na produktivitu přinesl pozitivní výsledky.”

– red –

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!