Komunikace

ARTmarketing a SHOWmarketing

Společnost ARTEFACT Promotion přichází s novinkou pro marketingové manažery, kteří připravují komunikační plány pro příští rok. Jako první v České republice představuje nové trendy v oblasti marketingu – tzv. ARTmarketing a SHOWmarketing, které přinášejí mnohem více než tradiční sponzorské spojení umění, zábavního průmyslu a reklamních partnerů. Vzhledem k očekávanému růstu firemních výdajů na reklamu v médiích v příštím roce na odhadovaných téměř 18 mld. Kč pomůže nabídka firmy ARTEFACT rozšířit možnosti zviditelnění a odlišení se velice zajímavou a účinnou formou.

ARTEFACT nabízí prostřednictvím SHOWmarketingu a ARTmarketingu umělecké a zábavní projekty, které připravují producenti a produkční společnosti na příští rok. Základem nabídky jsou promyšlená reklamní partnerství na pořádaných projektech, které budou z velké části vysílány v některé z televizí a budou předmětem zájmu médií a sdělovacích prostředků, jak odborných, tak i bulvárních. Nabídka zahrnuje od divadelních představení a festivalů, přes pěvecká turné a vystoupení také krátké televizní pořady a velké televizní show. ARTEFACT nabízí také např. možnost stát se partnerem vytvoření světového rekordu několikanásobným držitelem certifikátů Guinness World Records.

Umění i zábava byly vždy závislé na finanční podpoře ze strany těch, kteří se rozhodli prezentovat se veřejnosti. V současnosti tak činí každá firma a značka. Dříve to byl bohatý občan starořeckých Athén, kdo financoval představení v amfiteátru nebo starořímský senátor, kdo zaplatil hry v Koloseu. Donátoři, mecenáši umění, sponzoři a reklamní partneři se objevují v celé historii umění a zábavy. Nebýt jich, nenamaloval by zřejmě Michelangelo Sixtinskou kapli, Wagner by nezkomponoval své opery, Dumas by pravděpodobně nenapsal Tři mušketýry, dvůr francouzského krále by zmíral nudou a Karel Gott by nemohl zpívat v Carnegie Hall.

Na rozdíl od tradičního sponzorství se nabídka ARTEFACTu ubírá zcela jiným směrem, a to k oboustrannému partnerství mezi firmou a kulturním či zábavním projektem.
Základní myšlenkou SHOWmarketingu a ARTmerketingu je, že lze vhodnou volbou projektu a skloubením marketingových a komunikačních potřeb firmy velice účinně zapůsobit na cílovou skupinu.

„Na základě zadání jsme schopni doporučit vhodné projekty, které mají odpovídající úroveň, rozsah, kvalitu a cenu za reklamní plnění, které zviditelní značku. Většina z námi nabízených projektů má již vypracovaný komunikační plán, který lze velmi snadno skloubit s požadavky marketérů, případně jej doplnit a ozvláštnit,“ uvádí producent ARTEFACTu Jiří Bartyzal.

V nabídce se objevují nejen tradiční projekty, ale také nové myšlenky a náměty umělců a bavičů, jejichž realizace vytváří důvod pro to, aby jim veřejnost věnovala pozornost. „Ve větší či menší míře se realizované projekty o tuto pozornost veřejnosti dělí s tím, kdo finančně či jinak přispěl k jejich uskutečnění,“ upřesňuje Jiří Bartyzal.

V České republice již funguje pod označením sportmarketing koncepční financování sportu. Uměleckému a zábavnímu marketingu se však dosud nikdo systematicky a na profesionální úrovni nevěnoval. „Reklamní agentury pro své klienty ročně vymyslí několik desítek, možná i tisíc eventů, které mají za úkol přilákat pozornost veřejnosti k určitému produktu nebo značce. Nechceme nijak ubírat práci reklamním agenturám a kreativcům, kteří tyto události vymýšlejí. Rádi bychom však obohatili jejich nabídku jako subdodavatelé a poskytli zájemcům konzultace . Úkolem reklamní agentury, kterou si firma najímá, je, aby ve spolupráci s produkcí projektu co nejlépe skloubila projekt a produkt do požadovaného výsledného reklamního efektu. Umění a zábavu vymýšlí umělci a baviči, reklamní agentura vytváří reklamu. Tím je garantována kvalitní reklamní kampaň jak pro produkt, tak pro projekt, který se díky financím od reklamního partnera může stát o mnoho kvalitnější a získat větší publicitu,“ dodává Jiří Bartyzal.

Loni vydaly tuzemské společnosti za reklamu v médiích celkem 16,34 miliardy korun, letos to má být 17,13 miliardy a v příštím roce dokonce 17,7 miliardy korun (zdroj: Hospodářské noviny, 17. 9. 2004). Náklady na realizaci projektů, které v tento okamžik nabídka ARTEFACTu obsahuje, nepřevyšuje 50 milionů korun.

– pk –

Čtěte také