Výzkum trhu

V oblasti investic jsou Evropané stále opatrní, Američané svému trhu důvěřují

Průzkum GfK potvrdil trend evropských střadatelů v podpoře nízkorizikových investic jako jsou bankovní úspory, životní pojištění a penzijní fondy. Jedinou evropskou výjimkou je Švédsko, kde necelé tři čtvrtiny obyvatel považují spoření za výhodné uložení peněz a přes šedesát procent má v oblibě investice do podílů. Také polovina Američanů hodlá v blízké budoucnosti investovat do podílů, které se stále drží na vrcholu popularity, a do investičních fondů.

Průzkum investičního chování soukromých spotřebitelů provedla GfK Ad Hoc Research Worldwide pro Wall Street Journal Europe, s finanční podporou GfK-Norinberg. Průzkum zahrnoval přes třináct tisíc osob z patnácti zemí západní, střední a východní Evropy a USA. Pro jednodušší srovnání výsledků byla celková suma k investování snížena z 50 000 EURO pro západní Evropu na 25 000 EURO pro země střední a východní Evropy. Čísla v závorce zde vyjadřují procentuální poměr HDP na 1 obyvatele (rok 2001, resp. 2000 Velká Británie; ČSÚ).

Německo, země s nejvyšší životní úrovní v Evropě, na základě porovnání soukromého vlastnictví jednotlivců (domácnosti s vysokým příjmem) se dělí o poslední místo se Španělskem. Pouze 7% Němců (64,7) disponuje majetkem překračujícím 50 000 EURO, ve Španělsku je to 9% (84). Naopak nejbohatšími Evropany jsou Švýcaři, kde čtyři z deseti respondentů uvedlo úspory překračující 50 000 EURO.

V předcházejících dvou letech pouze 1% střadatelů ze střední a východní Evropy (ČR (59,1), Maďarsko (52,74), Polsko (40,5) a Rumunsko (23,94) ) odpovědělo, má úspory překračující 25 000 EURO, v Rusku se procenta dobře zabezpečených domácností s vysokým příjmem blíží nule. Zatímco v západní Evropě je to 27% obyvatel – konkrétně v Německu 15%, ve Velké Británii 41% (100,4), Švýcarsku 54% (84); v USA pak 87% (86) obyvatel.

Poměr lidí s nízkým příjmem, jejichž úspory překročily 50 000 EURO, činí zhruba 5% obyvatelstva západní Evropy a USA, ve střední a východní Evropě. Opět Švýcarsko činí výjimku – jedna ze čtyř domácností s nízkým příjmem vlastní majetek v hodnotě překračující 50 000 EURO, ve Velké Británii je to pak jedna ze sedmi domácností.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!