Marketing

Co mají společného ČEZ, Česká spořitelna, Eurotel, Johnson&Johnson a Microsoft

Fórum dárců ve spolupráci se sdružením Czech Top 100 vytvořilo nový žebříček TOP firemní filantrop 2004 s cílem poukázat na firemní dárcovství a poskytnout dárcům v České republice pozitivní ohlas v médiích. „Přesné údaje o tom, kolik firmy v České republice přispívají na obecně prospěšné projekty chybí. Žebříček je nejen vhodnou příležitostí, jak oblast firemního dárcovství kultivovat, chceme ho zároveň využít k tomu, abychom firmám za tuto jejich činnost veřejně poděkovali,“ říká Zuzana Bartošová z Fóra dárců.
Sledované kategorie jsou tři – české firmy, regionální společnosti a mezinárodní firmy působící v ČR. Společnosti jsou hodnoceny na základě objemu celkové finanční i nefinanční podpory, případně dle poměru dotací k hrubému zisku.

Na nejvyšší metu dosáhla společnost ČEZ, a to díky největšímu objemu rozdělených peněz – 34 milionů korun. Dotace podpořily projekty týkající se životního prostředí, pomohly při výstavbě duhových hřišť a s tím spojených volnočasových aktivit dětí.

Druhé místo obsadila Česká spořitelna s částkou 29 milionu korun, z toho věcné dary v hodnotě 4 milionů korun. Následoval ji Eurotel na místě třetím s 20 miliony korun. Mezi prvních deset se dle objemu poskytnutých darů umístila Mostecká uhelná, Siemens Group ČR, Plzeňský Prazdroj, Tesco Stores a Mero ČR – Kralupy nad Vltavou.

Zvláštní ocenění obdržela společnost Johnson&Johnson za nejvyšší poměr dotací k hrubému zisku, který činil více jak osm procent. Peníze mířily do oblasti zdravotnictví. Dále byla vyhlášena cena v kategorii věcných darů, kterou získala společnost Microsoft za podporu v hodnotě 9 milionů korun. Jednalo se zejména o hardware a software pro zdravotně postižené.

Fórum dárců se zavázalo podporovat pozitivní ohlasy firemní filantropie v médiích a tak součástí slavnostního vyhlašování byla i cena pro novináře, kterou získala Lucie Vopálenská z České televize za pořad Lesk a bída neziskovek.
Ceny předali místopředseda pro ekonomiku Martin Jahn, velvyslanec USA v České republice William J. Cabannis a generální ředitel společnosti Metrostav, člen čestné rady klubu firemních dárců Donator, Jiří Bělohlav.

Čtěte také