Management

Personální outsourcing s využitím internetu

Z vnějších zdrojů lze pokrýt mnoho služeb a produktů, aniž by se koordinace firmy stala nemožnou. Práce doma místo v kanceláři se stává jednou z charakteristik internetových firem. Klesající poplatky za internetové připojení a rychlý rozvoj komunikačních technologií umožňuje snížit náklady firmy na čas strávený pracovníkem ve firmě. Komunikovat pomocí emailu, bezprostřední komunikace realizovat programem jako je například ICQ, pomocí vzdáleného připojení pracovat s firemními soubory … Primárním předpokladem dobré spolupráce s externisty je výborně fungující komunikace.

Je pravděpodobné, že postupem času se náklady na zaměstnance pracujícího doma podstatně sníží oproti nákladům na jeho vlastní existenci ve firmě – a to i za předpokladu firmou placeného stálého připojení k internetu, částečné refundace telefonních poplatků apod. Pro takový postup je ale nutné striktně oddělovat „náklady na provoz firmy“ a „náklady na vlastní existenci pracovníka ve firmě“.

Přínosem personálního outsourcingu s využitím internetu (neboť váš pracovník je de facto podnikatelem prodávajícím svou kvalifikovanou pracovní sílu) je mnohem vyšší výkonnost a množství práce. Příjemnou stránkou práce doma je prostředí, samostatné rozvržení pracovních aktivit v průběhu dne a noci a styk s rodinou. Na druhou stranu je zde možnost zneužití nabyté svobody a manažeři částečně ztrácejí možnost kontroly. Naprostou kontrolu však nelze zavést ani v kancelářském provozu. Firemní porady, brainstormingové aktivity, vážnější spory a diskuse nebo kritika budou pro svou citlivost vyžadovat fyzickou přítomnost.

Personální politika firmy se tak dostává na dosud neprobádané pole, které je stejně citlivé, jako to stávající. Pracující z domova mají rázem spoustu svobody a musí se naučit ji nezneužívat. Manažeři se pak musí naučit takového nástroje efektivně využívat: pro firmu je mnohem větším přínosem specialista než za stejný plat průměrný technik, zvýšená produktivita práce a případné snížení platů (např. outsourcovaný pracovník z Bruntálu versus kancelářský pracovník z Brna).

Čtěte také