Teorie marketingu

Sociální marketing – byznys, charita nebo obojí?

Sociální marketing budí dojem spásné hudby budoucnosti. Hlásá zvýšení užitku a zisku jak zákazníkovi, tak firmě, jednotlivci i společnosti. Ale není to jen další finta marketérů? Sociální marketing – vlk v rouše beránčím: kromě zájmu o zákazníka (tedy toho, kdo přináší zisk) je třeba se starat i o zájmy společnosti jako celku.

Sociálním marketingem se nazývá to, co již v mnoha případech je součástí celé podnikové strategie a má své pevné místo v marketingových koncepcích. Tento marketing využívá kvantitativně (nezávislost, růst, tržní podíl, jistota, struktura nákladů a výdajů … ) a kvalitativně (stupeň známosti, image … ) zaměřených postupů a obrací je směrem ke společnosti a zasahuje tak i do oblasti styku s veřejností a médii.

Sociálním marketingem se označuje sociální odpovědnost marketingového managementu firmy. Nejhlasitěji se dnes projevuje marketing zaměřený na ekologii a neziskový marketing, což jsou ale jen různé varianty sociálně zaměřeného marketingu. Nicméně integrace marketingových procesů do nevýdělečných organizací není na úrovni rovnající se soukromému komerčnímu sektoru. A to i přes to, že v neziskovém sektoru za účelem fundraisingu a pro řešení problémů představuje stále významnější nástroj.

Při zemi se držící koncepce sociálního marketingu hovoří o tom, že marketing se musí měnit spolu se zákazníkem. Nelze zapomínat na dynamiku cílových trhů – stejně jako se mění zákazníci (kterými jsme i my), mění se i společnost. Jestliže prodejce není blízko zákazníkovi a nezkoumá změny v jeho potřebách, konkurence to zařídí po svém. A pokud společnost klade důraz na udržitelný rozvoj a zodpovědnost, je třeba určovat směr nebo se přizpůsobit.

Bod obratu (USP – unique selling proposition) je výhoda, která je v rozhodovacím procesu klienta silným faktorem, je nepříjemná pro konkurenci a stěží napodobitelná. Je silnou zbraní v rámci nasyceného trhu, který neroste a chová se jako džungle. Dnešní bod obratu leží v přechodu od masového marketingu k tzv. mikromarketingu, který je individuálně zaměřený. Jeho znakem je snaha pomoci zákazníkovi při získání výhod, služby se šijí na míru skutečným potřebám. Na druhou stranu je pravdou, že různé produkty je možné individualizovat jen do jisté míry.

Sociální marketing v dnešní společnosti má mnoho podob a každý si může vybrat. Ať již se jedná o spozorské aktivity, dary nebo podnikatelskou podporu v regionu, vždy jde o prezentaci firmy jako společensky zodpovědné (corporate social responsibility).

Čtěte také