Marketing

Úspěšná charita se ziskem

Rok 2005 byl vyhlášen Mezinárodním rokem mikropůjčky (The International Year of Microcredit). Hlavními partnery UN Foundation a The United Nations Capital Development Fund (UNCDF) jsou Citigroup, ING Group a VISA.

Co je to mikropůjčka? Jedná se o půjčku s minimální výší – zpravidla se suma pohybuje kolem 100 USD, která je poskytována lidem, kterým by banky za normálních okolností nepůjčily. Vedle této služby se v průběhu let vyvinul celý “mikrosystém” – od mikropůjček po mikropojištění a další, pro existenci ve finančním světě, nezbytné služby.

Mikropůjčky a další služby ze sektoru mikrofinancí jsou poskytovány lidem a rodinám žijícím na pokraji chudoby. Tedy těm, kteří by jinak na klasické bankovní a pojišťovací služby nedosáhli – klienti mikrofinancí mají vesměs podprůměrné a nízké příjmy. Díky tomuto systému je zpřístupněno spoření, půjčky, pojištění a další finanční služby a lidé jsou tak schopni se lépe vypořádat s každodenními problémy. Výzkumy ukazují, že mikrofinance mohou pomoci v naplnění základních potřeb – například s přístupem k mikropojištění mohou tito lidé zvládat nenadálé výdaje, které jsou spojeny s vážným onemocněním nebo ztrátou majetku.

Přístup k normálnímu spořícímu účtu je často i prvním impulsem ke spoření. Chudí lidé sice šetří neustále, ale poměrně neobvykle. Investují do šperků, domácích zvířat, stavebního materiálu a dalších věcí, které mohou být snadno směnitelné za hotovost. Přístup k bezpečným a klasickým spořícím službám tak poskytuje jistou rezervu, která je k dispozici, pokud se vyskytne potřeba sezónních výdajů či pokud nastanou těžké časy.

Nicméně, i přes poměrně neobvyklou klientelu jsou mikrofinanční instituce (MFI) ziskové. Jedním z důvodů je nutnost pokrytí trvalých nákladů, které se týkají informačních služeb a adaptování se na potřeby populace, které se těchto služeb běžně nedostává. Navíc po sérii několika mikropůjček klienti často chtějí rozšířit své podnikání. Stejná MFI musí držet krok i s potřebou vyšších půjček, které umožňují, aby se soukromé podnikání rozrostlo v malou firmu. Studie provedené v Indii, Keni a na Filipínách ukázaly, že průměrná návratnost investic v mikropodnikání se pohybuje v rozmezí od 117 do 847 procent a že tato vysoká návratnost je obvyklá. A tak i když se úrokové sazby MFI zdají vysoké, ve výsledku tvoří pouze malou část zisku těchto podnikatelů. Úroky, které si účtují majitelé zastaváren jsou mnohem vyšší.

Více informací najdete na stránce www.yearofmicrocredit.org.

Čtěte také