Marketing

Hlavním důvodem k expanzi již není snižování nákladů, ale hledání nových zákazníků

Hlavním cílem expanze společností na celosvětové trhy – především do Brazílie, Ruska, Indie a Číny – je objevit nové zákazníky, nikoli pouze snižovat náklady. To je hlavní závěr již 9. vydání Celosvětového průzkumu názorů generálních ředitelů (Global CEO Survey) vypracovaného společností PricewaterhouseCoopers.

Téměř dvě třetiny z dotazovaných 1 410 generálních ředitelů, kteří se průzkumu zúčastnili, jsou toho názoru, že proces globalizace bude mít v následujících třech letech pozitivní dopad na jejich podnikání. Za hlavní překážku globalizace označili přemíru regulace (64 %), obchodní překážky/ochranářství (63 %), politickou nestabilitu (57 %) a sociální otázky (56 %). Naopak terorismus a organizovaný odpor proti globalizaci označilo pouze 48 %, resp. 21 % respondentů.

„Snižování nákladů již není jediným důvodem globalizace. Společnosti se snaží nacházet a oslovovat nové zákazníky na rozvíjejících se trzích po celém světě,“ uvedl celosvětový ředitel společnosti PricewaterhouseCoopers Samuel A DiPiazza, Jr. „Ekonomiky Brazílie, Ruska, Indie a Číny byly v uplynulých letech využívány pro svou levnou pracovní sílu. V současné době však představují zajímavé příležitosti jak pro mezinárodní, tak místní společnosti. Zároveň se zde rodí nová celosvětová konkurence.“

Zaostřeno na Brazílii, Rusko, Indii a Čínu
Jednasedmdesát procent respondentů uvedlo, že plánuje do tří let alespoň v jedné z těchto zemí začít podnikat. Není překvapením, že 78 procent považuje Čínu za nejvýznamnější trh, za ní následuje Indie (64 %), Rusko (48 %) a Brazílie (46 %). Čínu a Indii označilo za největší konkurenční hrozbu 52 %, resp. 28 % dotázaných. Oslovení ředitelé spatřují v těchto zemích konkurenční výhody, kvalitní pracovní sílu, stejně jako politickou a institucionální stabilitu a blízkost velkých spotřebitelských trhů.

Respondenti uvedli, že expanze do Brazílie, Ruska, Indie a Číny je motivována potřebami rozšiřovat základnu spotřebitelů a dále nabízet stávajícím zákazníkům kvalitní služby. Čínské prostředí se navíc vyznačuje nízkými náklady a zvyšující se výrobní kapacitou. Indie již svými relativně nízkými náklady na zaměstnance předčila Brazílii a Rusko. Navíc je velmi vysoce hodnocena pro svou geografickou polohu a talentované zaměstnance.

Generální ředitelé též uvedli, jakými prostředky by chtěli dosáhnout úspěchu v Brazílii, Rusku, Indii a Číně. Mezi nejčastěji zmiňované patřily: vytváření spojenectví, otevírání nových poboček, výroba jedinečných produktů, outsourcing, fúze a akvizice a offshoring. Generální ředitelé z více rozvinutých zemí na rozdíl od těch z rozvíjejících upřednostňují provádět tyto aktivity především v Číně.

Za faktory, jež činí podnikání společnosti složitější, označili generální ředitelé rozšíření činností na nové trhy (65 %), fúze a akvizice (65 %) a zavádění nových produktů a služeb (58 %). Naopak nejméně problémů způsobuje společnostem outsourcing.

Za vnější faktory ovlivňující míru složitosti podnikání nejčastěji považují národní a mezinárodní právo, regulace, jednání konkurence a změny zákaznických požadavků.

Téměř všichni respondenti (97 %) se zabývají nejméně jedním programem vedoucím ke snížení složitosti v jejich organizacích; 77 % se zabývá pěti a více. Tyto procesy zaměřují především na oblast IT (84 %) a organizačního uspořádání (79 %).

„Ano, složitost procesů je realitou, ale ne každá je nutná či přináší užitek. Jejím měřením, případně zrušením tam, kde snižuje hodnotu, mohou generální ředitelé získat strategické výhody ve stále se stupňující globální ekonomice,“ uvedl Samuel DiPiazza, Jr.

Čtěte také