Marketing

Jak se konkurenční výhody stanou marketingovými motivy pro koupi?

V moderním globalizovaném tržním prostředí se firmy a prodejci doslova předhánějí v tom, kdo nabídne zákazníkům lepší produkty a to v kontinuu se službami. Proto své produkty a služby inovují (srov. např. jemnou čokoládu Milka plnou bublinek, sušenky OREO a jejich „omlékování“ nebo indukční nabíječku mobilních telefonů z produkce firmy mkFloria s.r.o aj.).

Všechny tyto inovace produktům dávají nové vlastnosti, nové parametry technické a nové užitky. A proč toto firmy a jejich inovátoři a marketeři specializující se na proces inovačního a inovativního marketingu dělají?

Jednoduše chtějí zákazníkovi nabídnout jedinečný a odlišitelný produkt, respektive častěji kontinuum produkt služby, který by byl lepší v řadě pohledů, parametrech, designu a ceně než nabízí konkurence. Tedy smyslem je produkt inovovat tak, aby disponoval konkurenčními výhodami akceptovatelnými příslušným tržním segmentem. Jinými slovy smyslem je, aby zákazník ony inovace a jejich integraci do konkurenčních výhod (technických, užitných, designu, ceny aj.) vnímal jako motivy pro koupi.

Uvedené myšlenky vytvářejí platformu nové, tzv. konkurenční inteligence (competitive intelligence), která pracuje s využitím marketingové filosofie a 6 základními marketingovými procesy: (1) transakčním marketingem, (2) relačním marketingem, (3) marketingem konkurence a konkurenceschopnosti, (4) inovačním a inovativním marketingem, (5) marketingovým výzkumem a controllingem trhu a (6) marketing managementem. Konkurenční inteligence je o tom, jak z dat získaných marketingovými aktivitami identifikovat potřeby trhu a potenciální inovace, jak je na základě znalostí a schopností pomocí human centered designování strukturovat do nového nebo inovovaného produktu, který by přinášel konkurenční výhody produktu ale také producentovi, pojmenovával z konkurenčních výhod trhem akceptovatelné motivy pro koupi a tyto dokázal s využitím zejména nízkonákladové marketingové komunikace šířit směrem k potenciálním zákazníkům.

Prezentované konkurenční výhody se pak marketingově v rámci persvaze (=přesvědčování marketingovou argumentací o výhodách a užitcích) a kaptologie (= přesvědčování marketingové s využitím sociálních sítí) stávají na straně zákazníků a kupujících motivy pro koupi. Firmy, které se naučí strategicky používat konkurenční inteligenci ve spojení s marketingem se dostávají nejenom na technologickou špičku firem ale také na vůdčí místa v komoditní, odvětvové a regionální konkurenceschopnosti a na výsluní podnikání.

konkurencni inteligence

Konkurenční inteligence navazuje na průnik firemní obchodní inteligence (Business intelligence) a firemní organizační inteligence (Organisational intelligence), jak je ukázáno v obrázku. Při tom je zřejmé, že se současně uplatňuje také marketingová gramotnost respektive marketingová inteligence.

V letech 2007 až 2013 EU-28 v rámci programů prosperita podporovala a podporuje v dobíhajících programech dotacemi řadu: marketing – inovace – vyšší konkurenceschopnost – vyšší prosperita. Pro roky 2014 až 2020 EU-28 v programu Strategie 2020 bude podporovat nové strategie podnikání a trvale udržitelné tvorby hodnot, kde svou pozici má také podpora konkurenční inteligence navazující na marketingovou gramotnost, mediální a finanční gramotnost aj. gramotnosti potřebné pro kvalitní produkci hodnot.

V dubnu 2014 uspořádala Evropská asociace pro konkurenční inteligenci – ECIS v Bad Nauheimu (Německo) ve spolupráci s Institute for Competitive Intelligency (ICI) 4. celoevropskou konferenci (http://conference.competitive-intelligence.com/) o této problematice, kde předmětem bylo shrnutí stávajících trendů a prezentace nových trendů v oblasti konkurenční inteligence. Málo kdo ale ví, že konkurenční inteligence má již i svůj „český směr – českou školu“, který byl nastartován vydáním monografie Marketing konkurenceschopnosti I. (nakladatelství RADIX, r. 2002) a který pokračoval např. i tím, že v roce 2013 se konala 3. evropská konference s tématem Konkurenční inteligence v Praze aj.

kniha Marketing konkurenceschopnosti

Výstupy z těchto konferencí ukazují, že české myšlení a zlaté české ručičky a česká teorie konkurenční inteligence dokáží vytvářet poznatkovou, technologickou a marketingovou platformu pro navrhování nových a inovovaných produktů (srov. soutěž a Festival česká inovace), které disponují kvalitními konkurenčními výhodami, jenž se stávají po jejich odprezentování marketingem na straně zákazníka rozhodujícími motivy pro koupi.

Čtěte také