Management

Evropští výrobci automobilů by se měli poučit z amerických problémů

Vzhledem k prohlubujícím se obavám z budoucnosti amerického automotivního sektoru by se evropští výrobci měli poučit z výzev, před kterými stojí jejich američtí kolegové, říká nová studie KPMG International.

Podle tohoto nejnovějšího průzkumu mezi průmyslovými leadery stojí automotivní průmysl USA před kritickou výzvou: musí se vypořádat s dědictvím minulosti a vylepšit svou konkurenceschopnost a výrobní efektivitu, protože konkurenční hrozba od asijských značek den ode dne sílí.

Na dotaz, zda by se američtí výrobci v příštích pěti letech skutečně mohli stát více konkurenceschopnými a efektivními, však odpovědělo kladně pouhých 32 procent respondentů. Ještě v průzkumu, který KPMG International provedla před čtyřmi lety, to bylo 56 procent.

Průzkum KPMG tentokrát provedla již pošesté a na otázky, ovlivňující jejich sektor, se ptala 140 manažerů na seniorních pozicích v automotivním průmyslu po celém světě.

Mike Steventon, šéf automotivního poradenství v KPMG Velká Británie to komentuje: “Výzvy, před kterými stojí američtí výrobci, by měly sloužit jako budíček pro evropské producenty. Nezadržitelný vzestup asijských značek byl ještě posílen a k hybné síle Japonska se přidali výrobci z Jižní Koreje a Číny. Pro etablované i rozvíjející se asijské značky je Evropa vysoce atraktivní trh a evropské značky by se měly ujistit, že jsou na výzvy, které to přináší, připraveny lépe než byli jejich američtí kolegové.”

“Pokud se čínské – a jihokorejské – značky skutečně zaměří na Evropu, etablovaní evropští výrobci originálních autodílů, tzv. OEM (Original Equipment Manufacturers) musí být připraveni. Musí investovat do nových technologií, stát v popředí inovací, být flexibilní a efektivní. Jen silná značka je na úspěšnou existenci v globálním průmyslu málo.”

“To platí také pro české výrobce autodílů, na kterých stojí velká část ekonomiky. V tuto chvíli úspěšně spolupracují s řadou především evropských značek, ale na příchod nových požadavků nejsou zcela připraveni. A pokud jejich tradiční odběratelé začnou mít problémy s odbytem, budou nuceni hledat své zákazníky jinde a přizpůsobit se,” dodává Andrew Sutherland, partner zodpovědný za automotivní průmysl v KPMG Česká republika.

Naše studie již několik let jasně zdůrazňuje trend rostoucího podílu asijských značek na trhu, především na úkor značek amerických. Letos se v odpovědích ukazují opravdové obavy – dokonce i ze strany severoamerických respondentů – zda jsou americké značky vůbec schopny tento trend ještě zvrátit. Ukazuje se jasné pochopení nebezpečí, před nimiž sektor stojí, a potřeby zásadní restrukturalizace, která by vyřešila zátěž minulosti. Na otočení situace mají tito výrobci reálně k dispozici čtyři až pět let.

Okamžité důvody k obavám jsou evidentní. Na otázku o ziskovosti největší část dotázaných (35 procent) odpověděla, že zisky budou “nestabilní a nepředvídatelné”. Hned za touto skupinou se umístila další (28 procent), která prohlásila, že zisky budou “klesající”. Obavy o ziskovost jsou spojené s rostocím uvědoměním si nadbytečných kapacit. Výsledná nadprodukce vedla ke kultuře prodejních incentiv, takže finálním výsledkem, především v severní Americe, jsou stále klesající marže. V tuto chvíli je nezbytné vrátit nabídku a poptávku zpět do rovnováhy, což lze ale dosáhnout jen prostřednictvím významné restrukturalizace.

Letošní průzkum také ukazuje na vzestup asijských značek s 88 procenty respondentů, kteří očekávají jejich rostoucí podíl na trhu. Důvěra v evropské značky je nejvýše průměrná s pouhými 34 procenty respondentů, kteří očekávají jejich vzestup, zatímco 28 procent si myslí, že přijde pokles. Severoamerické značky ale zcela jasně čekají problémy, protože pouhých 19 procent věří v jejich vzestup, zatímco 58 procent je přesvědčeno, že na trhu budou ztrácet.

Na dotaz jaké značky pravděpodobně zvýší svůj tržní podíl, Jižní Korea a Čína dostaly shodně téměř 80 procent kladných odpovědí. KPMG cítí, že trvalý útok těchto značek by mohl v příštích pěti letech probíhat obzvláště na evropských trzích. Budou se muset vypořádat s bariérami jako je vybudování značky, dealerských sítí, image a kvality, ale pokud se jim to podaří, mohou se v úvodu zaměřit na východoevropské trhy, které jsou relativně více orientované na levnější segmenty vozů. Cenová senzitivita by zde mohla vyvážit loajalitu k etablovaným značkám a také soutěžní podmínky v oblasti distribučních sítí by mohly být vyrovnanější.

“Levné vozy budou ve střední a východní Evropě minimálně v několika příštích letech stále dominantní. Vždyť v České republice za rok 2005 v celkovém počtu nově registrovaných vozů představovaly vozy ve dvou nejnižších třídách, tedy malé a mini, 52 procent. Pokud připočteme vozy v nižší střední třídě, jsme na 68 procentech. Tato procenta navíc zůstávají v podstatě stabilní – v roce 2004 představovaly dvě nejnižší třídy 53 procent nově registrovaných vozů, tři nejnižší třídy 67 procent,” dodává k tomu A. Sutherland.

Mike Steventon pokračuje: “Při analýze faktorů, které vedly k poklesu tržního podílu amerických značek, by se měli evropští výrobci OEM zaměřit na dva hlavní body: za prvé, američtí výrobci po řadu let produkovali pouze vozy specificky pro USA a Kanadu. To znamená, že měli jen velmi málo přirozených exportních trhů. A potom se američtí zákazníci v určitém bodě stali zákazníky globálními: začali projevovat vyšší zájem o typy modelů, které produkovali neameričtí výrobci. Tím najednou nechali své domácí výrobce vzadu. Za druhé, rostoucí ceny ropy americké výrobce zasáhly v jejich nejcitlivějším místě: vysoce ziskovém segmentu vozidel typu SUV. Tento segment se začal zužovat, a odnesl tak pryč nejziskovější základnu amerického automobilového průmyslu. Tím odhalil problém, který vždy vzniká pokud se v ziskovovsti tak vysoce spolehnete na jeden segment vaší produkce.”

“Na českém trhu však spotřebitelé mohou očekávat větší nabídku sortimentu za příznivé ceny,“ uzavírá Andrew Sutherland.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!