Internet

Kniha „Síla a moc pozitivního nesouhlasu“

Slovo NE, jedno z nejmocnějších a také nejničivějších a nejobávanějších slov vyslovujeme mnohdy jen s velkými obtížemi. Každý z nás dnes a denně potřebuje někomu říci NE – přátelům, rodinným příslušníkům, šéfům, zaměstnancům, spolupracovníkům. Příliš často se však snažíme druhým lidem vyhovět a namlouváme si, že je to v našem zájmu, i když víme, že tomu tak není. Kvalita našeho života proto výrazně závisí na tom, abychom se své NE naučili říkat taktně, kultivovaně a přitom efektivně – abychom se naučili říkat NE pozitivně.

Nejnovější kniha vynikajícího světového odborníka na problematiku konstruktivního vyjednávání Williama Uryho Síla a moc pozitivního nesouhlasu (podtitul: Jak říci ne, a přesto se dohodnout, z anglického originálu knihu přeložil Aleš Lisa) se zaměřuje na to, jak prosazovat a hájit své vlastní zájmy, aniž bychom tím narušili své vztahy s druhou stranou. Zabývá se tím, jak se připravit, chceme-li říct „pozitivní“ NE, jak toto pozitivní NE sdělit a jak dovést jednání do konce, tzn. jak překonat odpor druhých a dovést je k tomu, aby toto NE přijali.

Všechno, na čem nám záleží, ať už je to spokojený život nebo úspěch v práci, závisí na naší schopnosti říci NE tam, kde je to nutné. Může to být často obtížné, ale pozitivní NE činí toto obtížné rozhodnutí snazším, protože umožňuje stát si za tím, čeho si nejvíce vážíme a ceníme, a uchovat si naději na dosažení souhlasu.

Kniha Síla a moc pozitivního nesouhlasu pomůže všem, kteří chtějí vést plnohodnotný život, osvojit si novou strategii umožňující říci NE – pozitivně! – v problematických situacích, a vyhnout se tak konfliktům, které situaci mnohdy jen komplikují a nikdy nic neřeší.

William Ury – původním povoláním sociální antropolog – je světově proslulý vyjednavač, poradce, ředitel programu Global Negotiation Project na Harvardově univerzitě a autor bestsellerů Jak dosáhnout souhlasu a Jak překonat nesouhlas. Mezi jeho klienty patřily nejen firmy jako IBM, Ford a AT&T, ale i různé vládní orgány, jako jsou například ministerstvo financí, ministerstvo zahraničních věcí či ministerstvo obrany Spojených států. Působil rovněž jako konzultant Centra krizového řízení v Bílém domě. V posledních několika desetiletích pomohl stovkám organizací a mnoha vládám a zemím dosáhnout uspokojivého řešení konfliktních problémů. Jako mediátor se zapojil například do řešení etnických konfliktů na Středním východě, na Balkáně a v bývalém Sovětském svazu.

Kniha vyšla v nakladatelství Management Press.

brož., 145 x 205 mm, 256 str.,
doporučená cena 340 Kč, obj. číslo 0618, ISBN 978-80-7261-163-8

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!