Komunikace

Copywriting pro začátečníky

Pořebujete napsat článek pro web? Reklamní text nebo PR článek? Pokud nevíte, jak začít, v článku najdete „instantní“ osmibodový návod pro začínající copywritery.

Větší firmy to mají o něco jednodušší – obvykle spolupracují s profesionálními copywritery, kteří pro ně na základě zadání potřebný text připraví. Menší firmy si často zpracovávají propagační texty samy, a bohužel ne vždy dobře.

Hlavním problémem, se kterým se setkávám, je nepřehlednost a nejasnost textů. Na první pohled nebývá patrné, komu jsou určeny a co chtějí čtenářům sdělit. Často musím článek číst několikrát, abych zjistil, co je podstatné více a co méně. Je jasné, že takováto sdělení nejsou efektivní – část čtenářů je prostě nedočte až do konce, a některé můžete odradit i natolik, že číst vůbec nezačnou.

Osvojení si několika níže uvedených zásad z vás určitě profesionálního copywritera neudělá, ale může vám pomoci vyvarovat se chyb a několikanásobně zvýšit účinnost vašich textů.

„Instantní“ návod pro začínající copywritery v osmi bodech
1. Co chcete propagovat?
Ujasněte si, o čem budete psát. Nejčastěji to asi bude nový produkt, služba, případně aktuální informace o vaší firmě. Buďte co nejpřesnější a nejkonkrétnější.

2. Co je cílem vašeho sdělení?
Prodej? Oznámení novinky? Získání zpětné vazby od zákazníků? Posílení povědomí o firmě? Informování zákazníků? Posílení důvěryhodnosti?

3. Komu je vaše informace určena?
Opět buďte co nejpřesnější, pokud jde o definici cílové skupiny čtenářů

4. Sepište si vlastnosti produktu/služby a odpovídající výhody
Prezentujete-li produkty či služby, zkuste definovat 1-5 klíčových vlastností a k nim přiřadit odpovídající výhody pro čtenáře. Vyberte jednu nejdůležitější výhodu (pro cílovou skupinu definovanou v předchozím bodu).

5. Ujasněte si formu
Rozdílnou formu bude mít katalogová informace, brožura, PR článek, tisková zpráva, aktualita na webu. Podívejte se na internet, do magazínů nebo jiných tiskovin, jak příslušné texty připravují profesionálové. Všímejte si zejména titulků, formy, členění textu.

Spoustu přípravné práce už máte za sebou, ale zatím jste nenapsali ani řádek vašeho textu – takže do toho:

6. Vymyslete titulek
Cílem je upoutat čtenáře, poskytnout mu základní informaci o obsahu článku a motivovat jej k přečtení. Zkuste do titulku zakomponovat to nejdůležitější: produkt (službu) a jeho hlavní výhodu. Pohrajte si se slovíčky a vymyslete několik variant titulku, z nichž pak vyberete tu nejlepší.

7. Napište text
Ujasněte si jeho rozvržení – o čem budete psát v úvodu, o čem následně, a jak váš text zakončíte. Text rozčleňte do odstavců – bude přehlednější. Pamatujte na to, že v úvodní pasáži byste ještě měli motivovat čtenáře k přečtení celého textu. Uvést zde výhody, které jste si již připravili dříve, vůbec není špatný nápad. Další část textu pak může být „popisnější“, závěr by měl obsahovat stručné shrnutí, nástin, co se bude dít dále a možná i výzvu k akci. Podívejte se zpět na bod 2 – cíl sdělení – a text v případě potřeby doplňte nebo upravte.

8. Finální úpravy
Má váš text odpovídající rozsah? V případě potřeby se nebojte škrtat méně podstatné věci, váš text získá na údernosti. Zkontrolujte pravopis nebo si zajistěte jazykovou korekturu. Pohrajte si s formulacemi, varianty slov, rytmem vět, členěním článku. Na několik dnů článek odložte (pokud termíny dovolí ;-), pak se k němu vraťte a článek dopracujte do konečné podoby.

A ještě jeden tip závěrem: vaší pozornosti doporučuji výborný seriál článků Píšeme pro web Marka Prokopa z roku 2004.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!