Komunikace

Trendy využívání reklamních médií

Podle 65 % respondentů bude v následujících 3 letech stále dominovat nadlinková komunikace (TV spoty, inzerce,…), ale větší část komunikace se postupně přesune do přímé komunikace a nových mediálních formátů. 77 % si uvědomuje rostoucí vliv oboustranné (konverzační) komunikace, ovšem nemyslí si, že zcela nahradí jednosměrné sdělení od firmy k potenciálnímu klientovi.

Z nestandardních médií je v současné době jednoznačně nejvíce využíván product placement (u 34 % společností). Na druhém místě je s velkou ztrátou SMS marketing a virální marketing (obě uvedlo shodně 13 % respondentů). Virální marketing a SMS však vede žebříček médií, která by nejvíce značek chtělo využívat v budoucnu.

Na téma trendů v reklamních médiích bylo osloveno více než 300 ředitelů marketingových oddělení významných českých společností. V první části byli dotazováni na současné rozdělení marketingových rozpočtů mezi jednotlivé reklamní aktivity. Druhá část dotazníku byla zaměřena více na očekávání ředitelů v oblasti vývoje reklamního trhu, především s důrazem na nová reklamní média.

Čeští marketéři jsou konzervativní, přitom mají velká očekávání
Z reakcí respondentů vyplývá, že nejvyužívanějšími reklamními nosiči jsou stále tisk (21 %), dále televize (13 %) a internet (13 %). Na podporu svých produktů a služeb využívá dle odpovědí respondentů 15 % společností také promoaktivity.

Z výzkumu plyne, že čeští marketéři jsou opatrní na experimentování s novými médii, která nemají prokazatelně měřitelnou efektivitu zásahu (do této skupiny se řadí vše ostatní mimo TV, rozhlas, tisk, webové kampaně a direct mailing) – třetina firem do nich investuje přibližně 6 -10 % svého ročního rozpočtu.

Určitou opatrnost lze sledovat také v očekávání změn ve využívání jednotlivých nástrojů mediálního mixu v horizontu následujících 3 let. Pouze 16 % respondentů se domnívá, že nadlinková komunikace ustoupí a bude nahrazena komunikací přímou, kontaktní, interaktivní. Oproti tomu 19 % respondentů neočekává téměř žádnou změnu a věří, že hlavním prostředkem komunikace budou nadále klasická nadlinková média (TV, tisk, rozhlas, …). Většina – 65 % respondentů – předpokládá dominanci nadlinkové komunikace a pouze postupné přesouvání části komunikace do nových mediálních formátů. Více než 71 % respondentů pokládá za důležité hledání, vymýšlení a „objevování“ nových médií, ovšem jen 13 % se tomu intenzivně věnuje (ať už interně v rámci firemního marketingového oddělení nebo s komunikační agenturou).

I přes již zmiňovaný konzervativní postoj respondentů zodpovědných ve firmách za marketingové aktivity, považuje 71 % z nich za podstatné hledání nových nápadů. Nicméně, jak průzkum ukazuje dále, pouze 13 % z nich si najde čas, aby se intenzivně věnovali inovaci. Přitom 18 % respondentů by rádo uskutečnilo virální kampaň a 17 % z nich chce v budoucnu uskutečnit reklamu zasílanou formou SMS nebo MMS. Překvapivě třetí místo v nových trendech obsadily internetové servery, které umožňují umístění krátkých videí, jako je například YouTube – o této možnosti uvažuje celých 14 % respondentů.

Z tohoto průzkumu je patrné, kde se nabízí možnosti pro komunikační agentury – není to jen samotná realizace projektů a kampaní, ale především jejich plánování. Jsou to komunikační agentury, které by měly na trh přinášet netradiční formy komunikace, které budou šité přímo na míru klientovi a budou maximalizovat zásah cílové skupiny.

Dosud hlavně ve filmech
Již dnes využívají společnosti některé moderní formy prezentace svých produktů. Nejčastěji respondenti uváděli product placement ve filmech, hudebních klipech, počítačových hrách a nebo virtuálních světech jako například „Second Life“. Druhou nejčastější formou je reklama za využití mobilních telefonů (14 %) a nebo v 10 % sociální sítě a blogy typu MySpace, Bloguje.cz, apod. Prozatím málo společností volí guerilla aktivity – jejich využití uvedlo pouze 7 % respondentů.

Kdo ve výzkumu odpovídal:

 • 83 % respondentů pracuje ve společnosti s obratem větším než 1 000 mil. Kč.
 • 65 % respondentů využívá spíše B2C komunikace,
 • 45 % naopak B2B komunikaci.
 • 48 % respondentů se ve svých reklamních kampaních obrací na cílovou skupinu v řádu milionů osob, 16 % na statisíce a 35 % na desetitisíce osob.

  Zdroj: podle výzkumu společnosti Mather Communications.

 • Čtěte také

  Žaluzie, rolety, markýzy
  Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!