Průmysl

Ostravská Vagonka dostala okřídlený šíp

Ostravský výrobce kolejových vozidel přijal nové jméno Škoda Vagonka, a.s. Jeho výrobky nadále budou nosit také jeho logo – okřídlený šíp s očkem a v kroužku.

„Změna jména umožní firmě stoprocentně se identifikovat s názvem i logem vlastníka, silnou strojírenskou skupinou Škoda Holding,“ vysvětlila Radka Pistoriusová, tisková mluvčí Škody Holding.

Vagonku koupila Škoda Holding v roce 2005. Stala se součástí oborové skupiny Transportation, která kromě ostravské firmy zahrnuje společnosti Škoda Transportation, s.r.o. (výroba tramvají, lokomotiv, rekonstrukce vozů metra), Škoda Electric, a.s. (výroba pohonů, motorů a trolejbusů), VÚKV a.s. (výzkumná a vývojová základna kolejových vozidel a akreditované zkušebna kolejových vozidel). V zahraničí do skupiny patří dále Ganz-Škoda (výroba pohonů a trolejbusů v Maďarsku) a Sibelektroprivod (výroba motorů a pohonů v ruském Novosibirsku). Od března letošního roku je součástí skupiny Transportation také firma Pars nova, a.s., se sídlem v Šumperku.

Škoda Vagonka, a.s., je výrobcem příměstských vlakových jednotek, které dodává Českým drahám pod označením City Elefant. Od letoška začne tyto soupravy dodávat také Litevským železnicím. Škoda Vagonka zaměstnává 430 lidí.

– das –

Článek je uveřejněn ve spolupráci se serverem Svět hospodářství.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!