Průmysl

E-mobility: Budoucnost blízká či vzdálená?

E-mobility může být v budoucnu jedním z významných prvků nového konceptu řešení městské dopravy. Je velkou příležitostí jak vzájemně propojit městské a dopravní společnosti, telekomunikační operátory a nalézt vhodný provozní model, který bude šetrný k životnímu prostředí. E-mobilita se neobejde bez velkých investic a podpory ze strany státu a měst při realizaci pilotních projektů, které musí ověřit životaschopnost takového konceptu. Na těchto závěrech se shodlo na 50 účastníků workshopu, který uspořádaly společnosti ConPro a Arthur D. Little. Svou vysokou účastí předčil očekávání pořadatelů.

František Vašek, partner společnosti ConPro, v úvodu workshopu popsal východiska, která jsou s elektromobily (EV – Electric Vehicle) spojena. EV především představují skvělou a reálně dostupnou možnost cesty z ekonomické krize. Přináší také snížení emisí, alternativu k tradičním fosilním palivům a snížení závislosti na nich. Důležité je také větší využívání obnovitelných zdrojů energie a díky technologii Smart Grid také lepší využití elektrické rozvodné sítě.

Stefan Lippautz, ředitel společnosti Arthur D. Little, se ve své prezentaci podíval na elektromobily jako na jednu z částí řetězce řešení dopravy ve velkých městech. Studie, kterou společnost Arthur D. Little vypracovala, zkoumala situaci ve 260 městech po celém světě, z toho ve 43 z nich detailně. Stefan Lippautz představil koncept tzv. multimodální mobility, která propojuje veřejnou dopravu s ostatními způsoby dopravy, a obchodní modely s tím spojené. Pokud jde o propojení elektromobilů a veřejné dopravy, připomněl například v Berlíně realizovaný projekt BeMobility.

Jan Vejbor, Project Manager společnosti TILI Czech Republic, představil studii proveditelnosti E-mobility v pražské dopravě. Uvedl, že z ekonomického pohledu jsou v Praze pro podobné projekty skvělé podmínky – dle statistik je totiž Praha 5. nejbohatším regionem EU. K rychlému rozvoji E-mobility by podle něj měl přispět i zájem velkých energetických společností – tedy ČEZ, Pražské energetiky, RWE i E.ON, které již realizují pilotní projekty. Za zcela zásadní považuje fakt, že domácí výrobci automobilů jako Škoda Auto či TPCA s EV ve svých výrobních plánech počítají. Jan Vejbor také přiblížil pilotní projekt, který v Praze startuje v příštím roce.

Joerg Lohr a Claus Fest ze společnosti RWE hodnotili budoucnost E-mobility a představili rozsah a směr úsilí, které v tomto směru RWE vyvíjí. O tom, že EV mohou skutečně být „next big thing“, svědčí i studie, podle nichž může být v roce 2020 až 19% nově registrovaných osobních vozidel poháněno právě elektřinou. Jednou ze zásadních podmínek úspěchu bude především další zvyšování dojezdové vzdálenosti elektromobilů a dostupnost rychlonabíjecích stanic – RWE má v tomto ohledu již dnes připraveno komerčně dostupné řešení. Zástupci RWE také doplnili více detailů k berlínskému projektu BeMobility, kde v současné době společnost provozuje na 300 dobíjecích stanic.

Stanislav Votruba ze společnosti Pražská energetika ve svém projevu upozornil na nezájem českých zákazníků o elektromobily, jenž podle něj plyne převážně z neznalosti technologií. Některé parametry, kterými dnešní elektromobily disponují (například výrazně nižší dojezdová vzdálenost na jedno nabití), nejsou pro většinu zákazníků reálně důležité. Jak uvedl, méně než 5% vozidel ujede denně více než 100 km a tuto dojezdovou vzdálenost všechny dnes dostupné elektromobily nabízí. Podrobně rozebral také problematiku zatížení distribuční sítě při dalším rozvoji EV. Velké možnosti nabízí i začlenění EV coby součásti Smart Grids, kdy akumulátory do sítě připojených elektromobilů mohou sloužit k akumulaci energie vytvářené obnovitelnými zdroji energie, jako jsou větrné či sluneční elektrárny.

Pilotní E-mobility projekt společnosti ČEZ představil její Manager pro Clean Technologies Fabien Hillairet. Uvedl, že motorem projektu E-mobility v ČEZu je především snaha snížit hluk a emise produkované automobily a v neposlední řadě i přepravní náklady. V roce 2011 se v rámci projektu E-mobility společnosti ČEZ objeví v pražských ulicích 65 elektromobilů Peugeot. Společnost má momentálně nasmlouváno zhruba 20 partnerů (velké retailové řetězce, hotely, golfové areály či centra měst), kteří poskytnou místa pro vybudování dobíjecích stanic.

Během diskuse řešili účastníci otázku CNG coby alternativy k elektrickému pohonu. Prezentující se shodli na tom, že jakkoliv ekologickou alternativou se CNG dnes jeví, přechod na zemní plyn neřeší zásadní problém závislosti na externím zdroji energie; pouze ropa je nahrazena zemním plynem.

Dean Brabec, Managing Director CEE společnosti Arthur D. Little, se závěrem zeptal všech zúčastněných na návratnost E-mobility projektů. Padla shoda na roku 2020 – od tohoto data by podle odhadů mělo jít o skutečně velký a ziskový byznys. Do budoucna se počítá s tím, že celkové náklady na vlastnictví budou u elektromobilů nižší než u klasických benzinových či dieselových automobilů. Dean Brabec však tak optimistický není. Dosud neexistuje prokazatelně pozitivní business case pro E-mobilitu jako takovou. Všechny projekty v zahraničí jsou dotovány vládami či velkými městy. To bohužel není případ České republiky. E-mobilita musí být součástí komplexního přístupu k řešení městské dopravy a teprve budoucnost ukáže, zda si najde své zákazníky a investory, kteří budou ochotni čekat na návratnost dlouhá léta.

Závěry workshopu budou zpracovány a předány coby doporučení Ministerstvu dopravy, Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu životního prostředí.

Vzhledem k rychle rostoucímu významu E-mobility, uspořádají společnosti Arthur D. Little a ConPro dvě setkání na uvedené téma: VII. Mezinárodní energetické regulační fórum (16. – 17. 3. 2011) a Fórum E-mobility (28. 4. 2011).

-red-

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!