Výzkum trhu

SIMAR ke katastrofálním záplavám

V minulých dnech nás zasáhla vlna dešťů a následující zničující povodně. Nikdo si neuměl představit rozsáhlá jezera na území několika obcí, zaplavená nábřeží, domy, ulice, zničené metro, silnice, mosty. Mnoho lidí a rodin ztratilo vše, co mělo, „uplavala“ jim jejich minulost, vzpomínky, fotografie. Léta práce na budování domu, bytu, při péči o zahradu, ale i výsledky podnikání byly ve vteřině pryč. Všem těmto lidem patří naše účast a všichni „nezasažení“ musí – pokud se chtějí nazývat lidmi – hledat formy, jak postiženým pomoci.

Pomáhají i organizace a proto i agentury výzkumu trhu se zapojují různou formou do této podpory.

Byla však ovlivněna i vlastní práce agentur. Některé byly také zasaženy povodní – i tazatelé agentur jsou mezi postiženými. V řadě případů je obtížnější získávat reprezentativní údaje z výzkumu a v některých oblastech je zcela nemožné realizovat výzkumná šetření, protože rozhodujícím způsobem jsou postiženi právě respondenti.

Chtěl bych proto požádat naše občany, aby a priori neodmítali naše tazatele, když je požádají o odpovědi na několik otázek. Výsledky výzkumu totiž často ukazují, co si myslí veřejnost, co je pro naše občany důležité a významné a co je dnes zcela nepodstatné. A tyto výsledky může použít jak státní správa, zastupitelstva, ale také samozřejmé výrobní a obchodní podniky, služby, aby co nejoptimálněji nasměrovali své nejbližší aktivity. Vždyť nám všem jde o to, aby se naše republika co nejdříve vzpamatovala z utrpěných ztrát, aby se podařilo nahradit alespoň část z toho, co nám uplavalo a tím – pokud to vůbec jde – zacelit i hluboké rány v duších našich občanů.

Prosíme Vás proto, neodmítejte tazatele výzkumných agentur, naše spolupracovníky.
Děkujeme.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!