Management

Jak nejoblíbenější zaměstnavatelé pracují se zaměstnaneckými výhodami?

Společnost PricewaterhouseCoopers zkoumala v rámci doprovodného průzkumu spojeného se soutěží Zaměstnavatel roku 2008, čím se liší přístup k benefitům mezi nejoblíbenějšími zaměstnavateli a ostatními společnostmi působícími na českém trhu. Průzkumu se zúčastnilo 129 společností z různých odvětví z celé ČR.

Vítězové soutěže se od ostatních společností neodlišují ani tak výší investice, jako portfoliem nabízených benefitů a zejména jejich zacílením. Mezi výrazné rysy nabízených benefitů patří:

Zapojení zaměstnanců

 • Všechny společnosti nabízí tzv. cafeteria systém a zapojují tedy zaměstnance do volby při výběru benefitů.
 • Všechny investují do tohoto volitelného systému více, než společnosti do benefitů běžně investují. Z celkové investice do benefitů tvoří částky investované „do rukou“ zaměstnanců na volitelné použití 20–40 %.
 • Všechny společnosti nabízejí zaměstnancům své firemní produkty výhodněji a/nebo zajímavé slevy u partnerských společností.

  Dlouhodobé benefity a investice do budoucnosti

 • Portfolio nabízených benefitů je zacíleno na budoucnost zaměstnanců a zahrnuje například pojištění odpovědnosti, manažerské pojištění nebo úrazové pojištění.
 • Tyto společnosti umožňují všem zaměstnancům přístup ke vzdělávání a rozvoji a umožňují jim rozšiřovat znalosti a zkušenosti a zvyšovat tak jejich cenu na trhu práce.

  Komunitní myšlení

 • Oceněné společnosti vědomě podporují vnímání „značky zaměstnavatele“, jako určité komunity.
 • Všechny tyto společnosti nabízí příspěvek/dar při odchodu do důchodu.
 • Celkem 83 % z nich umožňuje částečný pracovní úvazek v průběhu i po návratu z rodičovské dovolené.

  Katarína Smrčeková, manažerka v oddělení Poradenství pro lidské zdroje PricewaterhouseCoopers ČR, uvedla:
  „Přestože se téměř tři čtvrtiny respondentů aktivně zajímají o názory zaměstnanců na nabízené benefity, existují výhody, které se nejeví být správně zacílenou investicí. Příkladem je velmi časté penzijní připojištění. Na trhu totiž můžeme najít i společnosti, v nichž se míra využívání pohybuje pod 25 %. Je takový benefit opravdu správnou investicí?“

  Vzhledem k tomu, že stávající generace třicátníků patří mezi silné populační ročníky, získává při budování značky zaměstnavatele na významu také přístup k zaměstnancům-rodičům.

  V průběhu rodičovské dovolené:

 • 74 % společností umožňuje zaměstnancům práci na částečný úvazek
 • 39 % společností umožňuje práci z domova
 • 54 % společností udržuje se zaměstnanci pravidelný kontakt
 • 42 % společností umožňuje zaměstnancům čerpat některé zaměstnanecké výhody
 • 29 % společností umožňuje zaměstnancům využívat školení

  – red –

 • Čtěte také

  Žaluzie, rolety, markýzy
  Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!