Průmysl

Prostřednictvím programu Public Spaces Autodesk pomáhá zlepšovat prostředí městských území

Společnost Autodesk, světový lídr v oblasti návrhového softwaru, oznámila, že regionálně podporuje program Public Spaces. Tento program řídí organizace Partnerství pro životní prostředí a udržitelný rozvoj (Environmental Partnership for Sustainable Development), tj. konsorcium šesti nadací z Bulharska, České republiky, Maďarska, Polska, Rumunska a Slovenska. Organizace se věnuje zlepšování životního prostředí, podpoře místních komunit a společenství.

Podstatou programu Public Spaces je povzbudit a podpořit komunity k tomu, aby transformovaly veřejné prostory v živá centra komunitního života a zároveň se snažily zachovat principy udržitelnosti a ochrany životního prostředí. Usiluje o to, aby doprava, parky, náměstí, veřejné trhy, nábřeží a ulice vyhovovaly především občanům a zároveň představuje koncept spoluúčasti občanů, obnovy měst, oživení a “progresivního růstu”. Program takto pomáhá komunitě řešit nejen otázky zdravého životního prostředí a zkvalitnění životních podmínek, ale také vybudovat kapacitu pro budoucí změny k lepšímu.

Pracovníci z oddělení výzkumu a vývoje na Manchesterské Univerzitě zjistili, že nárůst zelených ploch v zastavěných městských centrech o pouhých 10 % zde sníží průměrnou teplotu až o 4 stupně Celsia. Takto vytvořené zelené plochy zároveň pomáhají lépe zadržovat bouřkovou vodu, přičemž omezují rizika znečištění, záplav či naopak vysychání.

„Autodesk je hrdým partnerem programu Public Spaces a pomáhá iniciovat dění v městských komunitách. Společně s organizací Partnerství pro životní prostředí a udržitelný rozvoj věříme, že komunity, které aktivně formují své okolí, jsou klíčem k trvale udržitelnému rozvoji,“ řekl David Palas, ředitel společnosti Autodesk v regionu střední a jihovýchodní Evropy. „Prostřednictvím softwarových řešení naše společnost dlouhodobě podporuje myšlenku trvale udržitelného navrhování. Spolupráce na programu Public Spaces je pro nás proto přirozeným pokračováním našich aktivit ve prospěch trvale udržitelného rozvoje.“

-red-

Čtěte také