Průmysl

Podnikatelský inkubátor a Incomingová mise na MSV 2009

Jednou z hlavních rolí Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a mezinárodního veletrhu Transport a Logistika (14. – 18.9.2009) je podpora exportu. V tomto směru letošní ročník těchto veletrhů rozhodně nezklame. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR zahrnulo tyto veletrhy do seznamu podporovaných tuzemských veletrhů pro české exportéry na rok 2009, který se týká projektů “ Podnikatelský inkubátor“ a „Incomingová mise“.

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně patří mezi akce na světové úrovni, které svým významem přesahují hranice ČR a okolních zemí střední Evropy. Představuje reprezentativní oborovou nabídku zboží a služeb a umožňuje setkávání se zahraničními návštěvníky, zahraničními vystavovateli a potencionálními obchodními partnery. Účast na něm poskytuje českým firmám exportní možnosti a jejich prezentace je pro ně v porovnání se zahraničím méně nákladná. Státní podpora proexportních aktivit na veletrzích v České republice umožňuje dosažení vysoké efektivity s minimální výší vynakládaných finančních prostředků. Aktivitami této podpory jsou takzvaně Incomingové mise a Inkubátor, což jsou expozice pro začínající exportéry.

Inkubátor – expozice pro začínající exportéry
Cílem projektu je profesionalizace prezentace českých začínajících exportérů a jejich podpora. Ministerstvo průmyslu a obchodu chce umožnit začínajícím českým firmám se zájmem o export z řad malých a středních podniků získání zkušeností ve společné expozici pro budoucí účast na zahraničních veletrzích. Firmám poskytne pronájem výstavní plochy, stavbu stánku včetně technického zázemí, grafiky a vybavení (stánek do 50 m², kdy na 1 vystavovatele připadá max. 6 m² plochy). Součástí balíčku je také registrační poplatek za vystavovatele, základní zápis do veletržního katalogu, hosteska a další servis.
Smluvním partnerem MPO a současně i realizátorem Inkubátoru na MSV 2009 byla schválena Českomoravská elektrotechnická asociace a pro mezinárodní veletrh Transport a Logistika 2009 je to Svaz spedice a logistiky.

Incomingová mise
Úkolem Incomingové mise je podpora vývozu českých firem do zahraničí, prezentace českých firem, akvizice investorů. Spočívá v realizaci obchodních schůzek mezi členy obchodní mise a zástupci českých firem, akvizici potencionálních investorů, společných jednáních s představiteli svazů, asociací, semináře, workshop, zajištění návštěv ve výrobních prostorách firem. Oslovit hodlá zejména obchodníky, instituce, funkcionáře s rozhodovací pravomocí, velkoodběratele, dovozce a nákupčí.
Samotnou realizaci této proexportní aktivity na tuzemském veletrhu bude zabezpečovat vybraný odborný partner ve spolupráci s MPO a příslušnou veletržní správou. Smluvním partnerem pro zajištěním Incomingové mise na MSV Brno byl schválen pro Svaz strojírenské technologie.

-red-

Čtěte také