E-business

Avaya dodala jednotné řešení podnikové sítě pro největšího francouzského výrobce automobilů

Společnost Avaya ohlásila, že firma Renault Europe Automobiles (REA), která obsluhuje jednu z největších distribučních automobilových sítí v Evropě, nasazuje komunikační síť Avaya pro svých 126 míst ve Francii, včetně některých center automobilky Nissan. Celková hodnota této investice, kterou REA vynaloží, má dosáhnout 2,2 milionu eur. Avaya zvítězila ve výběrovém řízení společně se svými francouzskými obchodními partnery Cegelec a Genedis.
Avaya je vedoucím globálním poskytovatelem podnikových komunikačních sítí a služeb.

Technologie od společnosti Avaya mají REA umožnit využívání stávající infrastruktury pro propojení 225 evropských zastoupení, včetně dálkové správy z ústředí, které se nachází v pařížském Boulogne.

REA získá nasazením konvergentních řešení a produktů pro integraci svých sítí schopnost, jak plně podpořit více než osm tisíc uživatelů celé sítě nacházející se na francouzském území. Práce na nasazování již začaly aktualizacemi (upgrady) sítě, které mají být dokončeny do konce roku 2002, přičemž u 40 ze 126 francouzských dealerů jsou již hotovy. Renault hodlá využívat datové komunikace pro propojení všech svých zaměstnanců, kteří tak budou moci pracovat stejným způsobem jako kdyby seděli v jedné budově. Nová komunikační síť pomůže zaměstnancům REA lépe obsluhovat zákazníky, protože budou moci přiřazovat různou časovou prioritu koncovým aplikacím (front-office) podle každodenních požadavků, jakými jsou například přihlašování zákazníků na kontrolu a účtování (billing).

V REA jsou standardně nasazovány síťové přepínače Avaya Cajun® a standardně doplněny monitorováním Avaya SMON (Switch Monitoring), takže budou moci upozorňovat na problémy v síti a automaticky diagnostikovat systém inteligentním způsobem. Vysoká funkčnost tohoto řešení dále umožňuje, aby autorizovaný síťový správce udržoval celý systém bez speciálního školení. Tím REA ušetří drahocenný čas a zvýší celkovou efektivitu sítě. Díky tomu bylo dosaženo výsledného přínosu, když oddělení IT u REA mohlo definovat interní úroveň servisní služby na odstranění poruchy do čtyř hodin, a to pro celou instalaci a u všech osmi tisíc uživatelů, kteří obsluhují své zákazníky.

„Současné trendy na trhu vyvolávají takové požadavky na všechna významná oborová řešení, aby poskytly konzistentní služby za jakékoliv situace a na každém místě. Aktualizací našich stávajících zařízení na plně konvergentní síť jsme povýšili standardy takovým způsobem, že můžeme poskytnout lepší služby všem zákazníkům společnosti REA, ať už se nacházejí v Paříži, nebo na francouzské Riviéře,“ prohlásil Jean-Louis Ghiglione, manažer pro technické operace a technickou infrastrukturu u společnosti Renault Europe Automobiles, a dodal: „Kromě zajištění zvýšené úrovně služeb u všech našich zastoupení navíc očekáváme, že ušetříme 150 tisíc eur na celkových nákladech během prvních 18 měsíců, a to díky nasazení řešení pro sledování síťových přepínačů, které má za úkol dříve odhalit chybové stavy, a tím zvýšit efektivitu celé sítě. To bylo také jedním z hlavních důvodů našeho rozhodnutí pro volbu řešení od společnosti Avaya, jelikož plné funkčnosti může být dosaženo bez dalších nákladů, spojených s placením expertů na IT, kteří by jinak museli být přítomni v každém z našich center.“

Patrick Lelorieux, prezident společnosti Avaya pro Evropu, Střední východ a Afriku (EMEA) celou záležitost komentoval: „Investice firmy Renault Europe Automobiles představují milník, který znamená posun ve strategii směrem k používání konvergentních sítí, a sice jako kritických podnikových řešení. Náklady spojené s údržbou sítě a její výpadky budou u REA výrazně ořezány, protože systém vzdálené správy automaticky upozorní na poruchy v jednotlivých místech sítě. To znamená, že její správci ji už nemusejí neustále skenovat, aby zjistili výskyt možných poruch.“

Společnost Renault Europe Automobiles využívá modelovou řadu Avaya™ P550/580 a řadu multiservisních stohovatelných přepínačů Multiservice Switch 100 Avaya™ P334T P100/P300, které posloužily k aktualizaci její sítě, přičemž využila technickou podporu od společnosti Avaya. REA rovněž plánuje dále rozšířit svoji komunikační síť další instalací řešení telefonních přenosů přes IP, které má rovněž dodat společnost Avaya.

Čtěte také