ICT

Průzkum Motorola a IDC

Divize Motorola Solutions společnosti Motorola oznámila výsledky průzkumu, který realizovala společnost IDC. Tento průzkum byl publikovaný v dokumentu s názvem Budoucí využití komunikačních technologií v oblasti EMEA. Průzkum odhalil, že výroba je ostatními odvětvími vnímána jako hlavní zdroj inspirace těsně po telekomunikacích a médiích. Celkem 28 % respondentů uvedlo, že technologickou inspiraci hledá v sektoru výroby, který vede před dalšími průmyslovými oblastmi, jako je doprava a logistika (23 %) a spotřebitelské a profesionální služby (19 %). Také odhalil, že téměř čtvrtina (22 %) dotazovaných organizací využívá v současné době RFID technologii, ale téměř dvojnásobek (42 %) se zajímá o instalaci RFID v příštích pěti letech.

Marco Landi, viceprezident pro EMEA z Motorola Solutions říká: „Průzkum odhaluje určité zajímavé poznatky o způsobu, jakým výrobní průmysl pohlíží na své technologické vedení. I když vysoké množství respondentů z jiných odvětví vnímá výrobce jako inovátory, pouze 68 % respondentů ve výrobní sféře hledá technologickou inspiraci u jiných výrobních organizací – což je nízký údaj v porovnání s ostatními sektory, jako je vzdělání a pohostinství, kde se zdá, že lidé mají důvěru v technologické instalace svých kolegů. Výrobní průmysl již nyní zaujímá přední místo v instalacích technologií, jako jsou video konference ve vysoké kvalitě a vzdálený přístup, avšak průzkum ukazuje, že výrobci mají chuť instalovat další pokročilé komunikační technologie, protože vyjadřují vysoký zájem o budoucí instalaci VoIP, WLAN a 3G a 4G sítě.“

„Z technologického hlediska zpráva také uvádí, že RFID je stále široce přijímáno a ve vertikálách a v rozvíjejících se trzích má obrovský potenciál k růstu. Navíc se zdá, že RFID řešení vyvolávají u lidí zcela odlišné názory, když 29 % uvádí částečný zájem, 13 % silný zájem, což je cekem 42 %, a dalších 42 % respondentů v oblasti EMEA nemá vůbec žádný zájem o využívání tohoto typu technologie. Je třeba se více snažit a ukázat výhody RFID pro podniky v různých sektorech a také pomoci těmto sektorům při inovativní instalaci, která povede k získání výhod oproti konkurenci,“ dodává Marco Landi.

Výsledky jsou založené na průzkumu ve 267 organizacích v oblasti EMEA – ve Francii, Německu, Itálii, Nizozemí, Norsku, Rusku, Saudské Arábii, Jižní Africe, Španělsku, Švédsku a Velké Británii.

Klíčová fakta – inovativní výrobní sektor:
• Přestože ostatní odvětví hledají technologickou inspiraci ve výrobním sektoru, pouze 17 % z těch, kteří se sami nacházejí ve výrobě, považuje sebe sama jako inovátory v porovnání s 24 % ve stavebnictví a 22 % v dopravě a logistice.
• Průzkum, který se dotazoval lidí v řadě odvětví, zjistil, že výrobní průmysl přijal celou řadu inovativních komunikačních technologií, kdy téměř polovina (54 %) respondentů ve výrobě používá cloud computing nebo software jako službu a 43 % využívá sjednocenou komunikaci. Toto odvětví také v nejvyšší míře implementuje video konference s vysokou kvalitou, jako je například telepresence. Více než polovina (52 %) tvrdí, že jejich organizace video komunikaci v dané formě využívá.
• Výsledky také ve výrobním sektoru zjistili značné využívání práce na dálku, kdy 92 % respondentů využívá vzdálený přístup, téměř každý dotázaný (97 %) používá aplikace pro sdílení dat a 47 % využívá technologie pro prodej v terénu.
• Respondenti rovněž vyjádřili silný zájem o sledování majetku. Celkem 43 % respondentů využívá v současnosti technologii pro sledování majetku a téměř dvě třetiny (65 %) z těch, co ji nepoužívají, se zajímají o její využití v budoucnosti.

Klíčová fakta – technologie RFID:
• Průzkum odhalil, že i když dochází ke stabilnímu zavádění RFID technologie, v rámci instalací je stále místo pro inovace, protože pouze 5 % organizací se označilo za inovátory v oblasti přijímání RFID.
• Podle průzkumu využívají RFID technologii nejvíce vzdělávací organizace (36 %), dopravní a logistické společnosti (33 %) a technické služby pro domácnosti (26 %).
• Nicméně zjištění rovněž naznačují, že v některých sektorech, jako je maloobchod a zdravotní péče, ve kterých má RFID relevantní aplikace snižující chybovost, například inteligentní sledování majetku nebo sledování pacientů či zboží, jako je krev nebo léčiva, není RFID stále ještě tak široce využívána.
• I když relevantní vertikály na rozvinutých trzích využívají výhody RFID, na rozvíjejících se trzích je stále místo pro růst. Nejvíce používají RFID technologii organizace v Německu (36 %), Španělsku (36 %) a ve Skandinávii (35 %), zatímco Rusko (13 %) a Saudská Arábie jsou stále v rané fázi přijímání této technologie.
• V přijímání RFID vedou velké společnosti, zatímco 63 % dotázaných malých organizací uvedlo, že nemá vůbec žádný zájem o instalaci RFID.

-red-

Čtěte také