Služby

Národní galerie má první mobilní aplikaci

Klášter sv. Anežky České v posledních letech ožívá i prostřednictvím digitálních technologií. Národní galerie v Praze představuje svoji vůbec první mobilní aplikaci, která umožňuje nahlédnout pod povrchy středověkých pokladů.

Nová mobilní aplikace Skrytá tajemství středověkých obrazů uživatelům nabízí nevšední interaktivní prohlídku deskových maleb z expozice středověkého umění v Anežském klášteře.

„Slovem i obrazem zprostředkovává zajímavé informace týkající se námětů, autorství a procesu tvorby obrazů, které patří k nejcennějším ve sbírkách Národní galerie. Množství obrazových dat nabízí pohled pod povrch, do vrstev, které zpravidla pouhým okem nevidíme. Díky aplikaci je tak pro návštěvníky čitelný skrytý přípravný rozvrh maleb, takzvaná podkresba. Ta je mimořádně poutavá, zachycuje totiž průběžné autorské změny a odráží zvyklosti a kvalitu jednotlivých malířských dílen.“ říká kurátorka Štěpánka Chlumská.

Mobilní aplikace poskytuje komentáře k celé řadě důležitých a zajímavých detailů celkem patnácti výtvarných skvostů, které mohou divákovi buď uniknout či jejichž významu nemusí plně rozumět. Je na samotném uživateli, aby si zvolil, jaké informace potřebuje.

Ve výběru děl jsou v aplikaci zastoupeny jak nejstarší památky deskového malířství spjatých s dílnami Mistra Vyšebrodského oltáře, Mistra Theodorika a Mistra Třeboňského oltáře, tak pozdně gotické a raně renesanční deskové obrazy dílen Mistra Svatojiřského oltáře, Mistra Litoměřického oltáře či Monogramisty IW.

„Aplikace všem zájemcům o poklady středověkého výtvarného umění přináší nové pohledy na známá díla vznikající v zemích Koruny české v průběhu více než dvou staletí. Práce s digitálními technologiemi je dalším krokem, kterým Národní galerie zpřístupňuje své sbírky co nejširší veřejnosti,“ dodává Štěpánka Chlumská.

Ředitel sekce vědy a výzkumu Petr Kaiser připomíná, že u zrodu aplikace stál několikaletý výzkumný projekt „Historické technologie a moderní metody průzkumu“ Národní galerie v Praze a Českého vysokého učení technického v Praze, který podpořilo Ministerstvo kultury České republiky.

Mobilní aplikaci v úzké spolupráci s odborníky Národní galerie připravil expertní tým z české pobočky nadnárodní firmy CGI, která patří k předním poskytovatelům strategického poradenství a IT služeb. Aplikace je bezplatně k dispozici (ve verzi pro iOS a Android) na App Store a Google Play.

Čtěte také