Výzkum trhu

Podnikatelé z generace Y jsou úspěšní

HSBC Bank zveřejnila výsledky nejnovějšího průzkumu, který se zaměřuje na novou generaci podnikatelů pod 35 let zvanou mileniálové. Výsledky naznačují, že mileniální podnikatele zajímá více smysl jejich podnikání než finanční zisky.

Jsou poháněni touhou vylepšovat své komunity a ekonomiky a budovat větší a významnější podniky než předchozí generace. To může být důležitým signálem pro Českou republiku, která patří mezi země Evropské unie, kde je podnikání nejvíce rozšířeno a počet pracujících mileniálů dle Českého statistického úřadu roste ke 200 tisícům.

Generace mileniálů je úspěšnější než generace předchozí
Dle výsledků studie mileniálové globálně spravují podniky s obratem o 141 % vyšším než starší businessmani. Téměř polovinu (47 %) z nich zastupují ženy, čímž se znatelně liší od skupiny nad 55 let, ve které působí pouze 27 % podnikatelek. V průměru přední mileniální podnikatelé zaměstnávají více než dvojnásobný počet osob než jejich konkurence ze skupiny nad 35 let (123 vs. 58). Mladí podnikatelé dále v průměru vlastní aktivní podíly v pěti podnicích, jejich starší protějšky pak pouze ve třech podnicích.

Výsledky průzkumu HSBC Bank dále dokládají, že hnacím motorem mileniálů je touha pozitivně ovlivňovat své okolí na makro i mikro úrovni. 69 % z nich tvrdí, že za rozhodnutím o vstupu do podnikání stála možnost působit na ekonomiku, přičemž záměrem 59 % bylo pozitivně působit na svou komunitu.

Podnikatelská sféra České republiky prochází zásadními změnami

Za posledních dvacet let došlo v České republice v oblasti podnikání ke dvěma zásadním změnám. Na jednu stranu počet podnikatelů ve skupině od 15 do 39 let stabilně roste, s 80 tisíci podnikateli ve věku do 29 let a téměř 150 tisíci v kategorii od 35 do 39 let. (ČSÚ, 2015).

Druhou podstatnou změnou je celková demografická proměna businessu v České republice ve srovnání s Evropskou unií. Zatímco se v období 2010 až 2014 snížil počet sebezaměstnaných v EU (ve věku 15-64 let) o téměř půl milionu, v naší republice se jejich počet zvýšil. V současné době 17 % osob z celkového počtu zaměstnaných jsou podnikatelé, přičemž počet mileniálů se v této skupině blíží ke 200 tisícům. Tímto podílem se Česká republika řadí mezi vedoucí země Evropy (ČSÚ, 2016).

„Generace mileniálních podnikatelů znamená revoluci v charakteru podnikání jako takovém. Začínají podnikat dříve než předchozí generace a bývají zainteresovaní ve větším množství podniků. Tito mladí businessmani budují větší firmy a vytváří více pracovních míst. Jsou motivováni stejnou měrou k vytváření pozitivních dopadů na svět kolem nás jako k zvyšování svých zisků a mají pozitivní vliv na své nejbližší okolí. Sledujeme také, jak se mění charakter různorodosti v businessu; vůbec poprvé jsme svědky blížící se rovnosti pohlaví, která přichází s další generací mladých podnikatelů,“ uvedl Michael Hordley, generální ředitel HSBC Bank plc s pobočkou v Praze.

Filantropie a kulturní dědictví
Touha mileniálů pozitivně působit na své okolí je mimo jiné demonstrována i jejich podporou různorodých stěžejních aktivit ve světě kolem. Výzkum HSBC Bank ukázal, že velká většina (79 %) mileniálních podnikatelů se aktivně zapojuje do filantropických činností, čemuž není obdob u jiných skupin. Zajímavostí také je, že dvě třetiny (67 %) mladých podnikatelů pochází z podnikatelských rodin, což ukazuje, jak důležitou roli takové zázemí může hrát v kariérním rozvoji mladých lidí.

generaceY_infografika

Čtěte také