Management

Průzkum informuje o zkušenostech absolventů na trhu práce

Dnešní absolventi univerzit přicházejí na trh práce dobře připraveni a ochotni plně se věnovat své kariéře. Zaměstnavatelé však dobře nechápou jejich motivaci, ukazuje nový výzkum společnosti Accenture týkající se pracovní síly budoucnosti.

Studie zaměstnanosti absolventů univerzit ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska v roce 2016, kterou provedla společnost Accenture, ukázala, že vzhledem k tomu, že tato generace vyrůstala v době úsporných opatření, obklopena obavami ze ztráty zaměstnání a rostoucími náklady na vzdělání, 8 z 10 studentů (79 %), kteří letos absolvovali, si vybíralo svůj studijní obor s ohledem na pracovní trh. Studijní obory z oblasti vědy, technologie, inženýrství a matematiky (STEM) zůstávají nejoblíbenějšími, a vybírá si je téměř třetina (30 %) studentů.

Accenture

Kromě pečlivého výběru studijního oboru se mnoho studentů spokojí s tradičním tříletým studiem (růst z 83 % v roce 2015 na 89 % v letošním roce), které je levnější a umožňuje jim zahájit pracovní kariéru dříve.

Čtěte také