Internet

Square je specifický pro český trh, využívá ho téměř třetina kampaní

Square je stále nejpoužívanějším klasickým bannerem na českém trhu, ačkoliv jeho využití kleslo od roku 2012 o 10 procentních bodů. Používá jej téměř třetina reklamních kampaní měřených společností Gemius na českém trhu. Square je specifikem českého a slovenského trhu, nelze jej najít v žebříčku nejpoužívanějších reklamních formátů v jiných zkoumaných státech.

Mezi tři nejpoužívanější klasické reklamní formáty na českém trhu patří square (300×300), double skyscraper (300×600) a rectangle (300×250). První z nich, square, je součástí téměř 30 % kampaní měřených společností Gemius na českém trhu, ovšem podíl generovaných impresí je poměrně nízký: dosahuje necelých 7 %. Double skyscraper se vyskytuje téměř ve čtvrtině analyzovaných kampaní, generuje však dvakrát více impresí než square.

Obr.1. Top 5 bannerů používaných v kampaních na českém trhu měřených společností Gemius

bannery_1_gemius

Zdroj: gemiusAdMonitor, 4.- 9.2013.

Oba výše zmíněné formáty patřily mezi nejpoužívanější bannery již v roce 2012, nicméně jejich podíl v kampaních byl v té době mnohem vyšší a dosahoval hodnot kolem 40 %. Rectangle je součástí 16 % kampaní v ČR a podíl generovaných impresí činí téměř 7 %. Posledně jmenovaný formát je velice populární na mnoha dalších zkoumaných trzích, například v Bulharsku (téměř 79 % kampaní), Rumunsku (74 %), Srbsku (71 %), Chorvatsku (55 %) a Polsku (30 %) zaujímá první místo, v Maďarsku (41 %) a Litvě (19 %) se umisťuje na druhé pozici. „Square je nejpoužívanějším formátem pravděpodobně proto, že většina vydavatelů – malých a středních – jej nabízí hned na začátku svého působení a zanechává jej ve svém portfoliu i později, když se jejich podnikání úspěšně rozvijí. Tento banner si oblíbily také agentury, které se ho snaží zařadit do většiny kampaní alespoň na jednom umístění. Lepších výsledků v počtu zobrazení však dosahuje formát double skyscraper, pravděpodobně díky tomu, že se často umísťuje na viditelnějších místech (hned na začátku stránky) a také ve formě sticky (drží se stránky i po přesunutí kurzoru)“, říká Radoslav Kapraň, specialista v oblasti online reklamy společnosti Gemius.

Obr. 2. Bannery s nejvyšší průměrnou mírou prokliku v ČR (kampaně měřené společností Gemius na českém trhu)

bannery_2_gemius

Zdroj: gemiusAdMonitor, 4.- 9.2013.

Data pochází ze studie gemiusAdMonitor, která analyzuje 11 trhů střední a východní Evropy: Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Rumunsko, Litvu a Lotyšsko a zaměřuje se především na žebříčky nejpoužívanějších online reklamních formátů v jednotlivých státech, jejich CTR či seznam odvětví, která zadávají nejvíce reklamních kampaní.

Data pochází z nástrojů pro správu a monitorování reklamních kampaní gemiusDirectEffect a AdOcean.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!