On-line

Teads pomohl v kampani pro Birell s video spoty v in-read reklamních pozicích

Mediální agentura Starcom si v rámci kampaně značky Birell vybrala pro nákup reklamního video prostoru na obsahových webech řešení od společnosti Teads. S video spoty se jim podařilo dosáhnout velmi dobrých výsledků v rámci jejich vizibility

Jarní kampaň vylepšeného nealkoholického nápoje Birell proběhla napříč většinou hlavních mediálních kanálů. Videokampaň cílenou na obsahová média na internetu technologicky zajistila společnost Teads, pro níž se rozhodla mediální agentura Starcom, která měla nákup a plánování mediálního prostoru celé kampaně na starosti. Společně s Teads ukázali krátké šesti vteřinové spoty skrz inRead reklamní formáty, na něž se právě technologická společnost specializuje.

Celý nákup byl realizován přes platformu Teads Ad Manager, která je zároveň první cookieless platformou na světě. Přes tuto platformu bylo možné v reklamní síti společnosti Teads dosáhnout výrazně lepších výsledků kampaně, protože nabízí pokročilé možnosti správy a optimalizace kampaní.

„S dominancí používání mobilních telefonů pro konzumování obsahu na internetu musí inzerenti hledat cesty, jak ukázat svá reklamní sdělení i mimo video platformy, resp. v textových částech internetových portálů. Proto jsme společně s agenturou Starcom našli pro kampaň Plzeňského Prazdroje řešení, jak ukázat krátké spoty také čtenářům. Přes Teads Ad Manager jsme pomohli optimalizovat kampaň natolik, abychom získali velmi dobré výsledky, což dokazuje i hodnota 84,64 % u vizibility video spotů,” vysvětluje Daniel Tvrz, Commercial Director pro Česko a Slovensko ve společnosti Teads.

Přes Teads Ad Manager se videospoty dostaly ke čtenářům napříč velkým počtem obsahových stránek portálů od největších vydavatelů, jako jsou CNC, Vltava Labe Media, Economie nebo například Nova. Pro kampaň byly využity také social post formáty, které jsou vizuálem podobné příspěvkům na sociálních médiích, ale zobrazují opět jako inRead, tedy uprostřed článků.

Videoreklama v kampani Birell tvořena šesti vteřinovými spoty nakonec dosáhla průměrné doby 5,51 vteřiny, po kterou byla viditelná pro uživatele. V procentuálním vyjádření to znamená 90 % celkové délky videa.

 

 

 

Čtěte také