Reklama

Toyota spouští světovou kampaň „Start your impossible“

Toyota jako celosvětový partner Olympijských a Paralympijských her spustila celosvětovou kampaň nazvanou „Start your impossible“, jejímž cílem je povzbudit zaměstnance, obchodní partnery i samotné zákazníky a propojit je s klíčovými hodnotami automobilky.

V době neustále se zrychlujícího pokroku na poli technologií i ochrany životního prostředí tato kampaň vyjadřuje snahu automobilky Toyota podporovat vývoj ve prospěch inkluzivní a udržitelné společnosti, v níž má každý šanci utkat se s nemožným.

Mobilita v podání Toyoty přesahuje rámec automobilů. Spočívá v překonávání překážek a uskutečňování snů. Právě tyto myšlenky podporuje kampaň „Start your impossible“, která zdůrazňuje cíl automobilky Toyota zajistit svobodnou mobilitu pro všechny a bez rozdílu. „Tento způsob myšlení chceme sdílet se všemi zúčastněnými partnery, včetně zákazníků, abychom se mohli na tuto výzvu podívat společně,“ komentoval Akio Toyoda, prezident společnosti Toyota Motor Corporation.

„Toyota po celou svoji existenci dokázala přeměňovat nemožné v možné prostřednictvím inovací a zapálení pro věc, a také tím, jak průběžně posouvala definici nemožného. Dnešní automobilový průmysl se bezpochyby nachází uprostřed období největších změn v historii – a během tohoto období se Toyota zasazuje o to, vyrábět i nadále stále lepší automobily. Neméně důležitý je i náš vývoj řešení mobility, který všem lidem pomáhá ke zlepšení života; zde sehráváme důležitou úlohu v budování ještě lepší společnosti pro příštích 100 let, nebo v ještě delším horizontu. Chceme-li tohoto cíle dosáhnout, musíme se odpoutat od měřítek konvenčních automobilů a snažit se vytvářet nové formy mobility, které překonají současná omezení a vyřeší problémy zítřka. Tento sen a tuto ideu neustálého zlepšování sdílíme společně s účastníky Olympijských a Paralympijských her, kteří se snaží den co den překonat své vlastní limity. Věřím, že Olympijské a Paralympijské hry umožní všem, kdo jsou s Toyotou nějakým způsobem spojeni, utkat se s vlastními výzvami a vzepřít se všem myslitelným omezením,” uvedl také Akio Toyoda.

Toyota jako vůbec první sponzor Olympijských a Paralympijských her v oblasti mobility chce nabídnout své služby a zkušenosti ze světa mobility a logistiky. První spot v rámci kampaně „Start your impossible“, nazvaný „Mobility for All – Mobilita pro všechny“, představuje dopravní řešení a formy mobility nové generace i vyspělé technologie. Pod motivem „Start your impossible“ se dále představí nejrůznější programy zaměřené na zaměstnance, prodejce i zákazníky, stejně tak jako spolupráce s nadací Toyota Mobility Foundation. Ta byla založena s cílem řešit problémy městské dopravy a rozšiřovat možnosti osobní mobility pro všechny lidi, a inspirovat tak vznik nové generace řešení mobility.

Toyota rovněž spouští nové webové stránky – www.MobilityForAll.com. Ve spolupráci s Národním centrem pro přístupná média (NCAM) ve Spojených státech vznikají postupně webové stránky dostupné pro uživatele s nejrůznějšími hendikepy, kteří si budou moci tyto stránky prohlížet i přes svá omezení. Obsah těchto stránek bude stejně snadno přístupný všem uživatelům bez rozdílu, ať již zdravým, zrakově postiženým, sluchově postiženým nebo s pohybovým či kognitivním omezením.

Čtěte také