Marketing

Veletrhy řešení – Jak zefektivnit marketing IV.: Přes věrného zákazníka k zisku

Nová podoba networkingu u nás nabízí pohledy na marketing z praxe ve formě veletrhu know-how. Úspěšný model tak podnikatelské sféře nabídne v lednu 2014 již počtvrté, tentokrát s rozšířeným konceptem v klíčových, městech Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Zlín, Plzeň.

Svým obsahem postihuje všech šest Veletrhů řešení široké spektrum marketingových aktivit většiny firem. Jsou postaveny na krátkých a stručných prezentacích, dvacetiminutových workshopech a zejména individuálních konzultacích.

„Jsem přesvědčen, že podpora věrnosti a spokojenosti zákazníků je základním strategickým stavebním kamenem úspěšného marketingu každé firmy,“ řekl Milan Nerud, majitel pořádající agentury Správná volba. „Hledal jsem marketingové odborníky, kteří si v praxi úspěšně ověřili svá řešení, a přesvědčil jsem je, že je správné tato řešení šířit dále.“

Veletrh řešení

Veletrhy řešení proběhnou v lednu a únoru 2014 ve klíčových městech ČR, a to v Brně, Praze a Ostravě, Olomouci, Zlíně a Plzni. „Zůstaneme u modelu, který se nám osvědčil a který účastníci hodnotí pozitivně,“ uvedl Milan Nerud. „Každý řešitel má přesně pět minut na to, aby vysvětlil přínos svého řešení pro účastníky a motivoval je tím k individuální diskusi nad vlastními konkrétními potřebami v rámci druhé networkingové části programu veletrhu. Účastníci získají pro svoji praxi maximum informací v minimálním čase.

Jako novinka byly žařazeny další workshopy. Každý z prezentujících bude vést pracovní workshop v délce 20 minut. Workshop je určen maximálně pro 15 osob.

Veletrh řešení: Jak zefektivnit marketing – termíny konání:
23. 1. 2014 Brno Hotel Santon, od 10 do 15 hod.
28. 1. 2014 Zlín Univerzita Tomáše Bati – fakulta managementu, od 10 do 15 hod.
29. 1. 2014 Olomouc Univerzita Palackého – Přírodovědecká fakulta, od 10 do 15 hod.
30. 1. 2014 Ostrava Ostravské výstaviště, od 10 do 15 hod.
4. 2. 2014 Praha Kongresové centrum u Hájků, od 10 do 15 hod.
5. 2. 2014 Plzeň Hotel Marriott, od 10 do 15 hod.

Čtěte také