Reklama

Více prokliků mají reklamy od mužů a uživatelů věkové katerii 45–54 let

Na displejové reklamy v České republice kliká více mužů než žen: CTR dosahuje hodnot 0,39 % u mužů a 0,33 % u žen. Vyšší CTR u mužů než v případě žen bylo zaznamenáno pouze ve třech dalších státech regionu CEE: Chorvatsku, Lotyšsku a na Ukrajině.

Česká republika má ze všech analyzovaných států zároveň nejnižší podíl uživatelů, kteří klikají na reklamy. Tato data přináší studie gemiusAdMonitor od společnosti Gemius.

Nejvyšší míra prokliku byla v regionu střední a východní Evropy zaznamenána na Ukrajině a v Chorvatsku (0,89 resp. 0,71 %). Naopak ČR patří vedle Maďarska, Lotyšska a Srbska mezi státy s nejnižší mírou prokliku (0,36 %). Má ze všech zkoumaných států zároveň nejnižší podíl uživatelů, kteří klikají na reklamu (11 %). Nejvíce uživatelů přitom reaguje na bannery kliknutím v Polsku (32 %).

Obr. 1. Míra prokliku ve vybraných státech regionu CEE

reklama01
Zdroj: gemiusAdMonitor, 9.2014.

Rozdělení CTR podle věku uživatelů ukazuje na výrazné rozdíly. Nejvyšší míru prokliku generují dvě věkové skupiny uživatelů, a to ti ve věku 45–54 a 16–24 let (0,48 % resp. 0,46 %). Ostatní věkové kategorie dosahují CTR v hodnotě kolem 0,3 %. Zajimavé je, že míra prokliku u uživatelů ve věku 45–54 let je v ČR vedle Chorvatska nejvyšší ze všech analyzovaných států.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *