Výzkum trhu

Výsledky výzkumu čtenosti periodického tisku MEDIA PROJEKT za 3. a 4. čtvrtletí roku 2015

Nejnovější data ukázala, že zásah tiskových titulů v české populaci stále dosahuje vysokých hodnot. Dokazují to především údaje, které říkají, že nejméně jeden deník si v posledních čtrnácti dnech přečetlo 64 % populace, tedy přibližně 5,6 mil. osob ve věku 12–79 let, deníky a jejich přílohy oslovily celkem 70 % občanů.

Čtenářem alespoň jednoho časopiseckého titulu vydávaného na českém trhu je ve stejné věkové kategorii 82 % populace, tj. absolutně 7,2 mil. čtenářů.

Celková čtenost všech tiskových titulů na vydání je 79 % populace, čtenost na vydání deníků a jejich příloh je více než 53 %, což znamená pokles o pouhé 1 % oproti 2. a 3. čtvrtletí roku 2015, u časopisů pak dosahuje hodnoty 66 %, tedy stejně jako v minule sledovaném období.

A co jsme zjistili o čtenářích deníků, které jsou distribuovány zdarma? Například, že čtenáři E15 mají téměř 3x častěji chatu nebo chalupu, nebo že 20 % čtenářů deníku Metro má vysokoškolské vzdělání.

U placených deníků jsou jejich čtenáři častěji z Prahy a středních Čech, mají spíše střední a vysokoškolské vzdělání a jsou mezi nimi nejen podnikatelé či vedoucí pracovníci, ale i důchodci.

Výzkum též prokázal, že alespoň jedno čtecí zařízení (smartphone, tablet nebo elektronickou čtečku) má již nad 50 % populace. Růst ale v této oblasti začíná zpomalovat. Mezi uživateli všech 3 typů těchto zařízení jsou 2/3 respondentů ve věku do 39 let.

Další zajímavostí je skutečnost, že občas čteme i tituly, které jsou primárně určené pro opačné pohlaví. Přibližně 14 % mužů si rádo prolistuje časopisy své partnerky, tituly pro muže jsou naopak zajímavé pro 10 % žen.

Deníky a suplementy
Skupina denního tisku zůstává poměrně stabilní a pořadí titulů se i nadále nemění. Nejčtenějším deníkem je dlouhodobě Blesk, jehož čtenost ve sledovaném období dosáhla 1,032 mil. čtenářů na vydání. Dalšími v pořadí jsou pak MF DNES (636 tis.) a DENÍK ČR (630 tis.). Lidové noviny a Hospodářské noviny si počty svých čtenářů oproti minule měřenému období stále drží. Deníky společnosti Czech News Center (Blesk, Aha! a Sport) zaznamenaly mírný nárůst čtenářů v rozmezí 1–3 %. Ostatní deníky lehce poklesly, ale v řádu pouhých 0,5 až 5 %.

Nejčtenějšími suplementy deníků byly ve sledovaném období TV magazín s 1 310 tis. čtenářů, následován Blesk magazínem s 1 232 tis. čtenářů na vydání a třetím nejčtenějším byl Magazín DNES + TV se 702 tis. čtenáři na vydání. U suplementů je čtenost ve většině případů stabilní, větší nárůst byl patrný pouze u magazínu TV Pohoda, u kterého se zvýšila čtenost o 13 tis. čtenářů, tedy o 4 %.

Časopisy
Nejčtenějšími časopisy zůstaly i ve 3. a 4. čtvrtletí 2015 týdeníky Nedělní Blesk vydavatelství Czech News Center (593 tis. čtenářů na vydání) a Rytmus života vydavatelství Bauer Media (571 tis. čtenářů na vydání). Rytmus života si oproti předchozím výsledkům polepšil o 1,8 %, tj. o cca 10 tisíc čtenářů.

Největší nárůst čtenosti u skupiny časopisů pro ženy byl zaznamenán u titulu Žena a život vydavatelství Bauer Media, který navýšil svou čtenost o 25 tis. čtenářů nebo Betynka Mladé fronty, kterou si ve sledovaném období přečetlo o 14 tis. čtenářů více. Programovým časopisem s nejvyšší čteností zůstal čtrnáctideník TV Max vydavatelství Bauer Media se 471 tis. čtenáři na vydání.

Největší poměrný nárůst čtenosti dosáhly ve sledovaném období tituly Betynka (+25 %), Téma (+21,2 %), Svět koupelen (+14,3 %) a měsíčník Bydlení (+12 %).

Nově byl ve 3. a 4. čtvrtletí 2015 do výzkumu zařazen měsíčník OK!, který dosáhl odhadované čtenosti 29 tis. čtenářů na vydání. Znovu zařazený čtrnáctideník TV expres vykázal 87 tis. čtenářů na vydání.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!