Média

Výsledky výzkumu čtenosti periodického tisku MEDIA PROJEKT za 4. čtvrtletí roku 2015 a 1. čtvrtletí roku 2016

Nejnovější data prokázala, že zásah tiskových titulů v české populaci je stále na velmi vysoké úrovni. Dokazují to především výsledky, které říkají, že nejméně jeden deník si v posledních čtrnácti dnech přečetlo 65 % populace, tedy přibližně 5,7 mil. osob ve věku 12–79 let.

Deníky a jejich přílohy oslovily celkem 72 % lidí. Čtenářem alespoň jednoho časopiseckého titulu vydávaného na českém trhu je 83 % občanů ve stejné věkové kategorii, tedy cca 7,3 mil. osob.

Deníky a suplementy
Nejčtenějším deníkem je dlouhodobě Blesk, jehož čtenost se ve sledovaném období pohybuje lehce nad hranicí 1 milionu čtenářů na vydání. Dalšími v pořadí jsou pak MF DNES (631 tis.), a oproti minule sledovanému období, se ve čtenosti podařilo deníku Sport (286 tis.) přeskočit deník Právo (284 tis.). Více než polovina celostátních deníků zaznamenala menší pokles čtenosti v rozmezí od 0,79 % u Mladé fronty DNES do 7,24 % v případě Hospodářských novin. Deníky Blesk (+0,19) a Sport (+3,25) vydavatelství Czech News Center a Lidové noviny (+3,02) vydavatelství Mafra naopak vykázaly nárůst počtu čtenářů na vydání.

Nárůst počtu čtenářů na vydání zaznamenaly také tři regionální deníkové sítě, z nichž nejvíce nových čtenářů zaujal Deník Vysočina (+20 %), dále pak Deník jižní Morava (+8,33 %) a Deník severní Čechy (+2,35 %).

Nejčtenějším suplementem deníků byl Blesk magazín s 1 260 tis. čtenáři, kterému se po delší době podařilo přeskočit druhý TV magazín s 1 225 tis. čtenáři na vydání. Třetím nejčtenějším suplementem byl Magazín DNES + TV se 716 tis. čtenáři na vydání. U devíti sledovaných suplementů čtenost oproti minulému období lehce poklesla, u sedmi naopak vzrostla. Největší nárůst je patrný u sobotního magazínu Moje rodina – Fajn život vydavatelství Vltava Labe Press, který si polepšil o 13,85 % a magazínu Pátek Lidové noviny s 8% nárůstem počtu čtenářů.

Časopisy
Nejčtenějším časopisem se v tomto sledovaném období stal týdeník Rytmus života vydavatelství Bauer Media (598 tis. čtenářů na vydání) následován týdeníkem Nedělní Blesk vydavatelství Czech News Center (551 tis. čtenářů na vydání). U Rytmu života došlo k nárůstu čtenosti o 27 tis. čtenářů, tedy +4,73 %, u Nedělního Blesku naopak došlo k poklesu ve výši -7,08 %.

I další data o čtenosti časopisů jsou ve sledovaném období v celku optimistická. Obzvláště v segmentu Hobby časopisů, kde došlo k nárůstu jak u Receptáře (+17,43 %), vydavatelství Tarsago, tak i u Blesk Hobby (+15,18), vydavatelství Czech News Center. K nárůstům došlo i v dalších segmentech. Skupina Bydlení a bytová kultura zaznamenala u většiny sledovaných titulů nárůsty v rozmezí od +7,81 do +30 % u časopisu Bydlení stavby reality.

Celkem příjemný je pohled i na segment Vaření, kde také došlo k vysokým nárůstům čtenosti, hlavně u titulů F.O.O.D. (+17,28 %) vydavatelství Serafico investment, Apetit (+14,4 %) – Burda Praha a Gurmet (+10,34 %) – Astrosat Media.

Pozitivní vývoj je zřejmý i u skupiny zpravodajských týdeníků, kde s výjimkou Týdne vydavatelství Empresa Media došlo k nárůstu čtenosti u všech sledovaných titulů, nejvíce u Týdeníku Květy vydavatelství Astrosat Media, a to o 14,22 %, tedy cca 30 tis. čtenářů.

Za zmínku stojí i segment motoristických časopisů, v jejichž případě došlo k nárůstu čtenosti u všech sledovaných titulů. Z procentuálního hlediska je nejúspěšnější Trucker (+25,93 %) vydavatelství Business Media, ale z hlediska počtu čtenářů si nejlépe vedl Svět motorů vydavatelství Czech News Center, který si ve čtenosti polepšil o 22 tis. čtenářů, což znamená +11,2% nárůst čtenosti.

Čtěte také

Žaluzie, rolety, markýzy
Rolety, markýzy, žaluzie a další stínění dodá www.climastyl.cz!