Výzkum trhu

Využívají B2B podniky marketingové agentury?

Podle posledních výsledků výzkumuného projektu B2B monitor v současné době využívá externí agenturu či poradce cca čtvrtina (27 %) B2B podniků. Dalších 28 % firem agentury využívalo v minulosti nebo je plánuje využívat do budoucna. S agenturami v oblasti marketingu tak má zkušenost polovina B2B podniků.

Nejčastěji se outsourcuje vytvoření reklamních materiálů, včetně jejich grafického zpracování (35 %), následuje výzkum trhu (19 %) a on-line marketing (18 %). B2B podniky v průměru investují do externí spolupráce 14 % svého marketingového rozpočtu.

Specializace, odbornost a kreativita outsourcované služby
Marketingoví manažeři B2B firem si na svých agenturách cení především odbornost, zkušenosti a kreativitu. Vyhledávají především specializované agentury. Full servis představuje pouze 2 % outsourcovaných činností.

Jaké služby B2B podniky outsourcují?

Využívání externích agentur není o ceně
Marketingoví manažeři si často stěžují, že externí agentury jsou příliš drahé a nemohou si proto jejich služby dovolit. Ukazuje se ovšem, že hlavním argumentem při rozhodování, zda dělat marketing s agenturou či interně, není cena. Na vysoké ceny agentur si totiž stěžují jak manažeři, kteří neoutsourcují tak i manažeři, kteří outsourcují. Hlavním kritériem pro využívání externích agentur je skutečnost, že vedení podniku vnímá marketing jako klíčový aspekt úspěchu firmy. Podniky, ve kterých marketing ovlivňuje firemní strategii, využívají agentury výrazně častěji než podniky, kde marketing není brán vážně.

Čtěte také

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *