Výzkum trhu

Zákazníci přímo na prodejně srovnávají ceny pomocí mobilního telefonu

Je dobře známo, že zákazníci nakupující online mají přímo při nakupování možnost okamžitého srovnání cen. Nyní se však toto chování rozšiřuje i mezi zákazníky, kteří nakupují v klasických kamenných obchodech.

Společnost GfK se uživatelů mobilních telefonů z 23 zemí zeptala, jaké činnosti pravidelně provádějí na svém mobilním telefonu, když jsou v obchodě. Spotřebitelé nejčastěji porovnávají ceny a radí se přes telefon s přáteli či rodinou (shodně 40 procent). Často si také fotí produkty, o jejichž koupi uvažují (36 procent).

Polovina světových spotřebitelů ve věku 20–29 let při nákupu v kamenné prodejně porovnává ceny online
V celosvětovém měřítku porovnávají ceny v obchodě pomocí mobilního telefonu častěji muži (42 procent) než ženy (37 procent). Nejaktivnější jsou v tomto směru nakupující ve věkové kategorii 20–29, z nichž na mobilu porovná ceny přes internet téměř polovina (49 procent). Následuje věková skupina 15–19 a 30–39 (obě shodně 45 procent).

Adrian Hobbs, ředitel oddělení Online Pricing Intelligence společnosti GfK, dodává: „Při nakupování v obchodě je řada spotřebitelů připojena k internetu a kamenné prodejny se podle toho musí zachovat. Pokud chtějí klasičtí, ale i online prodejci uspět, potřebují mít podrobný přehled o cenách online konkurence v reálném čase a musí na ně umět rychle reagovat. Platí to zejména pro prodejce v Asii a Jižní Americe, kde je používání mobilního telefonu při nakupování na prodejně nejrozšířenější.“

Podíváme-li se na jednotlivé země, v obchodech pravidelně porovnávají ceny na mobilním telefonu především nakupující z Jižní Korey (59 procent), Číny (54 procent) a Turecka (53 procent). Nejméně častý je tento přístup u spotřebitelů z Ukrajiny (11 procent), Jihoafrické republiky (15 procent) a Indie (17 procent).

Možnost poradit se s přáteli nebo rodinou je pro muže stejně důležitá jako pro ženy
Z celosvětového hlediska je procento mužů, kteří při nákupu v obchodě používají mobilní telefon k tomu, aby se poradili s přítelem nebo členem rodiny, téměř stejné jako u žen. Pravidelně se takto radí 40 procent žen a 39 procent mužů. Nejčastější je toto chování u věkové kategorie 20–29 let (48 procent). V těsném závěsu jsou teenageři ve věku 15–19 let se 47 procenty a třetí místo patří věkové skupině 30–39 se 40 procenty.

Z toho plyne, že nakupující mohou nyní získat názory a rady od svých blízkých přímo ve chvíli, kdy se na prodejně rozhodují o nákupu. Personál prodejny a proces nakupování v kamenné prodejně jsou tak konfrontovány s důležitým novým externím faktorem, který ovlivňuje chování zákazníka v obchodě.

Pokud jde o jednotlivé země, najdeme nejvíce nakupujících, kteří se v obchodě přes mobilní telefon radí s přáteli nebo rodinou, v Mexiku (55 procent), Polsku (53 procent) a Turecku (52 procent). Naopak nejméně často se po telefonu radí spotřebitelé v Japonsku (16 procent), Indonésii (21 procent) a Německu (24 procent).

Muži si fotí produkty, o jejichž koupi uvažují, stejně často jako ženy
Třetím nejčastějším využitím mobilního telefonu při nakupování v obchodě je focení zboží, o jehož koupi spotřebitelé uvažují. V celosvětovém měřítku se tato aktivita těší stejné oblibě u mužů i u žen. Více než třetina z nich (36 procent) při nakupování pravidelně pořizuje fotografie. Když se podíváme souhrnně na všechny země, vévodí žebříčku teenageři (15–19 let) s 44 procenty a mladí lidé (20–29 let) s 43 procenty. S 39 procenty pak následuje věková kategorie 30–39 let.

Z pohledu jednotlivých zemí si v obchodě fotí produkty na mobil nejvíce nakupující v Mexiku (49 procent), Číně (49 procent) a Turecku (47 procent). Na některých trzích toho chování ještě příliš rozšířené není – například v Indii (12 procent), na Ukrajině (13 procent) a v Indonésii (16 procent). Je však důležité tento trend bedlivě sledovat, protože penetrace chytrých telefonů na těchto trzích postupně roste.

Poznámka redakce: Na stejné téma upozorňuje M. Princ ve svém článku 15 trendů, které v roce 2015 změní telemarketing (1.), v prvním trendu.

Čtěte také